Zesde internationaal symposium over levenscyclusanalyse van bouwkundige constructies

(29-01-2019) Van 28 tot 31 oktober 2018 heeft de vakgroep Bouwkundige Constructies het zesde internationaal symposium over levenscyclusanalyses van bouwkundige constructies (IALCCE2018) georganiseerd. Prof. Robby Caspeele was hoofdorganisator van het evenement.

Het zesde internationaal symposium over levenscyclusanalyses van bouwkundige constructies vond plaats in het ICC International Convention Center Ghent (Van Rysselberghedreef 2 bus 1 Citadelpark, 9000 Gent).

Onderwerp van het symposium

IALCCE (International Association of Life-Cycle Civil Engineering) is een internationale organisatie die zich focust op alle activiteiten die betrekking hebben op levenscyclusanalyse van bouwkundige constructies gaande van ontwerp tot onderhoud, rekening houdend met duurzaamheidsaspecten, economische aspecten en constructieve (veiligheids)eisen. Deze organisatie organiseert tweejaarlijks een grootschalig symposium. Voor de editie 2018 trad de Universiteit Gent (Vakgroep Bouwkundige Constructies) op als gastheer. IALCCE is de internationaal meest toonaangevende organisatie in dit vakgebied en IALCCE2018 is dan ook een symposium op topniveau met internationaal zeer toonaangevende sprekers uit het vakgebied.

Relevantie voor Vlaanderen

Het thema van dit congres is een hot topic ook binnen Vlaanderen, aangezien we geconfronteerd worden met een ouder wordend patrimonium (i.e. degraderende bruggen, tunnels, viaducten, …), hetgeen sinds de instorting van de Morandi brug in Genua (Italië) op 14 augustus eerder dit jaar ook in Vlaanderen een dagdagelijks gespreksonderwerp vormt.

Aan nieuwe constructies worden heden ten dage verregaande eisen gesteld inzake duurzaamheid. Voor deze hedendaagse problematiek zijn nieuwe analyses nodig die rekening houden met de volledige levensduur van bouwkundige constructies. Het congres speelde op al deze thema’s in en focuste op de interdisciplinaire aanpak van deze problematiek.

Doelpubliek

IALCCE2018 focuste zich op ‘kennis en innovatie’: kennis werd met deelnemers gedeeld en recente innovaties in wetenschappelijk onderzoek zowel als in het bedrijfsleven werden uiteengezet door de vele sprekers. De deelnemers, bestaande uit onderzoekers, aannemers, studiebureaus, overheden, etc. waren in staat om met elkaar over deze innovaties in interactie te treden, zich nieuwe concepten eigen te maken en ideeën op te doen voor vervolginitiatieven.

Technisch programma

Tijdens IALCCE2018 werden 400 technische papers gepresenteerd, waaronder acht keynotelezingen en de Fazlur R. Khan lezing. Er vonden daarnaast acht sessies plaats met parallelle technische presentaties in negen zalen waar 390 technische presentaties werden voorgesteld uit 52 landen. Meer dan 500 deelnemers namen deel aan dit evenement. Een gedetailleerd programma is online beschikbaar (www.ialcce2018.org/#/program).

Meer informatie

Voor meer informatie, neem een kijkje op de website van het symposium (www.ialcce2018.org) of neem contact op met het secretariaat van het symposium (secretariat@ialcce2018.org).