IDLab ondersteunt Smart Tooling project in ontwikkeling van innovatieve roboticatoepassingen

(23-01-2017)

Samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland werkt UGent IDLab, Internet Technology and Data Science Lab, mee aan de ontwikkeling van innovatieve roboticatoepassingen voor onderhoud in de procesindustrie. Deze prototypes van robots en tools zullen het onderhoud veiliger, schoner, goedkoper en efficiënter maken. Robots kunnen bv. ingezet worden op lastige of niet toegankelijke locaties voor mensen.

Samenwerking met lokale kmo's

Aan de hand van innovatieclusters zal er samengewerkt worden met lokale kmo’s en enkele grote bedrijven voor de ontwikkeling en het uittesten van robotinnovaties in de domeinen cleaning, inspectie, werkplaatsrobotica en drones.

Bijdrage IDLab

IDLab zal hierbij technologische ondersteuning bieden met betrekking tot draadloze communicatie, zowel bij de ontwikkeling van prototypes van robots en drones als bij het testen van de communicatie inzake robuustheid, betrouwbaarheid en performantie.

Concrete uitdagingen waarvoor IDLab’s expertise ingezet kan worden is het realiseren van communicatie in een uitdagende omgeving (bv. in metalen tank of pijp), met uitdagende applicatie-eisen (bv. het doorsturen van video) of het opzetten van communicatie tussen robots in afwezigheid van vaste infrastructuur door het opzetten van ad-hoc of mesh-communicatie.

Smart Tooling

Het Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info

www.grensregio.eu

Website van IDLab