ie-net visienota over elektrische voertuigen

(16-12-2020) Op 10 december 2020 werd naar aanleiding van het energiedebat in het Ingenieurshuis de ie-net visienota over Elektrische Voertuigen voorgesteld in aanwezigheid van federaal minister Tinne Van der Straeten.

Laadpaal

Energie is noodzakelijk om de welvaart van een land en zijn bevolking te garanderen. België heeft een hoge welvaart en beschikt over zeer uitgebreide maar soms verouderde infrastructuur om de elektrische energie overal ter beschikking te stellen.

Er zijn nu belangrijke én snelle evoluties aan de gang met betrekking tot elektrische voertuigen, gaande van personenauto’s over bussen en vrachtverkeer tot vliegtuigen en schepen. De uitdagingen en doelstellingen voor elektrische voertuigen worden op zowel Europees, federaal als Vlaamse niveau uitgezet. Technologische ontwikkelingen in batterij opslag blijven ons elke dag verbazen, wat ten goede komt aan de autonomie, prestaties, gewicht en kostprijs van elektrische voertuigen. De grootste uitdaging? Een goed evenwicht vinden tussen infrastructuur, mobiliteit en technologische uitdagingen, om een sluitend antwoord te vinden om de maatschappij en de toename van elektrische voertuigen met elkaar in evenwicht te brengen.

In dit eerste lustrumjaar van het IE-Energiedebat wil de expertgroep Energie/Elektrotechniek, waarvan Prof. dr. ir. Jan Desmet voorzitter is, opnieuw het initiatief nemen om hun visie over één van de deelaspecten van de energie evolutie naar ‘Energie in 2050’ toe te lichten. De doelstelling is om zowel politieke verantwoordelijken als relevante actoren en de maatschappij een basisdocument voor te leggen ten einde verdere discussies en concrete acties te initiëren en als ingenieursvereniging een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en haar uitdagingen. 

Deze nota geeft met de elektrische auto voor particulier gebruik een helikopterzicht over de impact van de integratie van elektrische voertuigen op het energieverbruik en het laagspanningsdistributienet in Vlaanderen tot 2030. De federale overheid heeft zich geëngageerd om alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 emissievrij te maken. Vlaanderen wil de komende 5 jaar ook sterk investeren in de installatie van laadpalen.

Met de snelle technologische evoluties zal de expertengroep in deze nota een aantal veronderstellingen aannemen. Gevolg hiervan is dat ze steeds zullen uitgaan van het “Business-as-Usual” scenario met zijn impact op de huidige situatie. Ze beroepen zich op al gemaakte studies van het Federaal Planbureau en Synergrid, die resp. spreken van 400.000 en 1.500.000 EVs (elektrische voertuigen) tegen 2030, en een aantal relevante statische gemiddelden om tot de essentie te komen van hun adviezen. Vanuit dit algehele perspectief willen ze in deze nota het deelaspect toelichten wat de evoluties zijn van de integratie van de elektrische wagen voor personenvervoer en zijn impact op onze distributienetten en het energiesysteem in zijn geheel, met andere woorden, hoe krijgen we deze wagens ingeplugd in ons elektriciteitsnet.

Lees de volledige visienota