In memoriam professor Jan Melkebeek

(09-12-2020)

Jan Melkebeek

Professor Jan Melkebeek werd in Gent geboren op 20 februari 1952. Hij behaalde in 1975 het diploma van burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur aan de toenmalige Rijkuniversiteit Gent. Na vijf jaar behaalde hij er het doctoraat in de toegepaste wetenschappen en nog eens vijf jaar later werd hij geaggregeerde van het hoger onderwijs in de toegepaste wetenschappen.

Hij begon zijn carrière aan de Rijkuniversiteit Gent als assistent in 1975. In 1987 werd hij benoemd tot docent in het vakgebied Elektrische Machines in het toenmalige Laboratorium voor Nijverheidselektriciteit, als opvolger van prof. H.C.J. De Jong, waar hij vooral onderzoek verrichtte op elektrische motoren en hun sturingen. In 1995 bevorderde hij tot hoogleraar en in 1999 tot gewoon hoogleraar. In de periode 1994-2016 was hij vakgroepvoorzitter van de vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering, die later werd uitgebreid tot de huidige vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering.

Professor Melkebeek werd erkend als een keiharde werker voor wie geen inspanning te veel was. Hij onderwees tal van vakken over elektrische machines en vermogenselektronica. Hij had niet alleen een zeer grondig theoretisch inzicht in de materie, zoals uit zijn cursussen overduidelijk bleek, maar bovendien was hij een handig ingenieur die vaak zelf aan machines sleutelde. Hij was de man van de no-nonsense aanpak die streefde naar oplossingen en hij stelde het algemeen belang steeds voorop. Niet zelden cijferde hij zichzelf weg als hij oordeelde dat dit in het belang van de groep was. Hij zocht weinig de spotlights op.

In 2017 ging prof. Jan Melkebeek met emeritaat, maar toch bleef hij nog gedurende de volgende jaren lessen verzorgen. Met zijn heengaan op 30 oktober 2020 verliest de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur een gedreven wetenschapper die theoretisch onderzoek in verband kon brengen met toegepast industrieel onderzoek. De faculteit is bijzonder dankbaar voor wat hij heeft betekend en zal zich hem herinneren als een ernstig wetenschapper en een gedegen lesgever.