Innovatie in de productie van ethylacetaat: minder milieu-impact en lagere kosten

(13-06-2024) Recent onderzoek naar de productie van ethylacetaat, uitgevoerd door Bram Van Wettere, optimaliseert het proces door energiebesparing en kostenefficiëntie te verhogen, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

In een wereld waar klimaatbewustzijn en stijgende grondstof- en energieprijzen de norm zijn, moeten bedrijven innoveren om zowel hun ecologische voetafdruk als hun kosten te verminderen. Een voorbeeld van zo'n innovatie komt uit recent wetenschappelijk onderzoek naar de productie van ethylacetaat, een belangrijk oplosmiddel dat wordt gebruikt in inkt, coatings, voedingsmiddelen en medicijnen.

Het onderzoek richt zich op een grootschalig proces waarbij azijnzuur direct wordt toegevoegd aan ethyleen om ethylacetaat te produceren. Bram Van Wettere, die op laboratoriumschaal experimenteerde met verschillende werkingscondities zoals temperatuur, druk en de samenstelling van de reactorvoeding, legt uit: "Door verschillende werkingscondities te testen, konden we beter begrijpen hoe deze factoren de reactiesnelheden en de efficiëntie van de productievorming beïnvloeden."

Deze experimenten waren ook nodig voor het ontwikkelen van een model dat vervolgens werd toegepast op een commerciële productie-installatie. "We hebben een model ontwikkeld dat de belangrijkste effecten op de reactiesnelheden en productselectiviteiten identificeert," zegt Van Wettere. "Dit model helpt ons ook om te bepalen welke factoren het energieverbruik, uitgedrukt in hoeveelheden stoom en elektriciteit, bepalen en dus ook de productiekosten."

Door deze effecten te identificeren, kunnen processen geoptimaliseerd worden om de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik en de kosten te verminderen. Een ander belangrijk aspect van het onderzoek betrof de katalysator, een materiaal dat de reactie versnelt zonder zelf opgebruikt te worden. Van Wettere merkt op: "De samenstelling en de ouderdom van de katalysator bleken cruciale factoren te zijn voor de efficiëntie van de productie. Door ook deze effecten te bestuderen, kunnen bedrijven hun processen verder verbeteren."

De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Ze dragen bij aan de optimalisatie en innovatie van de industriële productie van ethylacetaat, wat niet alleen goed nieuws is voor bedrijven die kosten willen besparen, maar ook voor onze planeet. Minder energieverbruik betekent immers een lagere ecologische voetafdruk, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

--

Titel doctoraat: Van kinetisch modelleren tot het modelleren van het proces van de synthese van ethylacetaat gekatalyseerd door wolfraamkiezelzuur op silica via directe additie van azijnzuur op ethyleen

Promotoren: Joris Thybaut en Jeroen Lauwaert