Draadloze lange- en korteafstandssystemen beter met elkaar laten communiceren

(16-08-2022) Bart Moons onderzoekt in zijn doctoraat hoe lange- en korte draadloze afstandssystemen beter met elkaar kunnen communiceren.

Aangezien veel taken die de mens bezig houdt getypeerd worden door herhaling, is de mogelijkheid van de computer om repetitieve taken over te nemen de drijvende kracht achter zijn ontwikkeling geweest. Sinds het ontstaan van computers zijn deze steeds kleiner geworden, is hun rekenkracht blijven toenemen en zijn ze begonnen met elkaar te communiceren.

Veel van de vooruitgang in de informatietechnologie is iets wat we te danken hebben aan de mogelijkheid van computers om met elkaar te communiceren. Sterker nog, het is niet de communicatieverbinding van een computer die hem krachtig maakt, het is zijn vermogen om andere systemen te begrijpen. Het door anderen volledig begrepen worden, wordt aangeduid met interoperabiliteit en is één van de concepten die de hoekstenen van het Internet en het Wereld Wijde Web (WWW) hebben gelegd.

Eén van de zaken waar de afgelopen jaren veel aandacht aan interoperabiliteit is besteed, is het Internet der Dingen (IdD). Het IdD vond niet alleen zijn toepassing in korte-afstandsscenario‘s. Verschillende andere domeinen, zoals landbouw, milieumonitoring, slimme steden en logistiek vereisten draadloze communicatie over lange afstanden en leidden tot de ontwikkeling van draadloze langeafstands-technologieën.

“Veel van deze technologieën maken gebruik van de niet-gelicentieerde sub-Gigahertz (GHz) frequentiebanden. Dit deel van het radiofrequentiespectrum helpt om hun bereik te vergroten, maar beperkt de bandbreedte voor gegevensdoorvoer. Hierdoor wordt de integratie met bestaande netwerken bemoeilijkt”, legt Bart uit.

“In mijn doctoraat onderzoek ik hoe deze draadloze langeafstandssystemen op het Internet kunnen worden aangesloten, hoe systemen van verschillende applicatiedomeinen verbonden kunnen worden en hoe de data die ze genereren interpreteerbaar kunnen gemaakt worden voor machines in het toekomstige Web op een uniforme manier”, besluit Bart.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

Titel doctoraat: Interoperabiliteitsvoorziening op meerdere niveaus in heterogene langeafstandsnetwerken met laagvermogen

Bart Moons

“Ik koos voor dit doctoraat omdat ik geloof dat het IoT kan bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzamere en eerlijkere samenleving”
“Als ik terugdenk aan de afgelopen vier jaar, realiseer ik me hoeveel mensen betrokken waren bij het vormen van mij en dit proefschrift tot zijn huidige vorm. Ze geloofden in mij en gaven me de kans om aan een avontuur te beginnen waarvan ik niet dacht dat ik het zou kunnen voltooien. Ze lieten me nieuwe manieren zien om problemen aan te pakken, de oplossingen op een licht verteerbare manier te presenteren en ze helder en beknopt op te schrijven. Ik kan me talloze lunches, koffiepauzes en ganggesprekken herinneren die me inspireerden en/of mijn dag goed maakten. Tijdens onze discussies hebben ze me laten zien hoe ik een kritische geest kan hebben en praktische oplossingen kan vinden voor technische problemen. Bedankt allemaal!”

Bart Moons studeerde van 2010 tot 2014 aan de Karel de Grote Hogeschool om er een bachelordiploma Multimediatechnologie te behalen. In 2015 volgde hij een voorbereidend programma aan de Universiteit Antwerpen wat in 2017 leidde tot het behalen van zijn masterdiploma Informatie- en Communicatietechnologie. Als onderdeel van zijn masterproef kreeg hij de kans om te werken aan de herconfigureerbaarheids- en herprogrammeerbaarheidsaspecten van low-end Wireless Sensor Network devices in het Internet of Things.

Gebruikmakend van zijn ervaring met ingebedde programmering en het internet der dingen, zette hij zijn academische carrière voort in de richting van een doctoraat in Information Engineering Technology. Zijn belangrijkste onderzoek was gericht op interoperabiliteit in heterogene Low Power Wide Area Networks. Als doctoraatsonderzoeker heeft hij bijgedragen aan zeven gepubliceerde tijdschriftpublicaties, waarvan drie als eerste auteur, en aan zeven gepubliceerde conferentiepapers, waarvan vier als eerste auteur.

Contact: Bart Moons, Eli De Poorter, Jeroen Hoebeke

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke