Marc Delghust wint innovatie-award de 'Slimme GEIT'

(21-10-2016)

Op donderdag 20 oktober won Marc Delghust, doctor-assistent van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, de innovatie-award de Slimme GEIT voor zijn bijdrage ‘Meer nauwkeurige energiebesparingsvoorspellingen voor woningen: een pragmatische BIM-aanpak zowel met als zonder eigen BIM-model’ aan het gerenommeerde NZEB Symposium – Passive & Beyond. Hij ontving deze award uit handen van Eerste gedeputeerde Lemmens voor de provincie Antwerpen en Pixii-directeur Vanden Berghe. GEIT staat voor Gebouw, Energie-efficiëntie, Innovatie en Techniek. Naast Marc Delghust was ook Elisa Van Kenhove,  IWT-bursaal aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, genomineerd voor de award.

"Ijzersterke presentatie"

“Alle inzendingen waren uitstekend van kwaliteit – dat zegt iets over het niveau van de Vlaamse innovatie in de bouw – dus het was wederom een moeilijke bevalling. Maar Marc Delghust verraste ons met een ijzersterke presentatie over zijn multizonaal model waarmee ontwerpers op een eenvoudige en snelle manier een realistische inschatting kunnen maken van het werkelijke energieverbruik van een gebouw.” - Els Vanden Berghe, directeur van Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Meer nauwkeurige energiebesparingsvoorspellingen voor woningen

In verschillende landen kwamen grote afwijkingen aan het licht bij vergelijkingen tussen het werkelijk energiegebruik in woningen en het theoretisch energiegebruik. Theoretische besparingen worden zelden gehaald. Een belangrijke oorzaak is het vereenvoudigen van gebouwen tot één-zone rekenmodellen: de hele woning wordt uniform op één binnentemperatuur beschouwd. Als antwoord daarop ontwikkelde Marc Delghust een vereenvoudigd multizonaal model dat hij koppelde met BIM-software. Daarnaast werd ook de officiële EPB-rekenmethode geïmplementeerd in deze tool. Door een pragmatische combinatie van een Revit-add-in en een Excel-interface kunnen ontwerpers die gebruik maken van BIM-modellen snel zowel EPB-waarden (K-peil, E-peil…) als werkelijk energiegebruiken van woningen en huishoudens meer nauwkeurig inschatten in de loop van hun ontwerpproces. Voor situaties waarin geen BIM-model bestaat van de werkelijke gebouwen of ontwerpen (bijv. kleine renovatieprojecten, bottom-up gebouwpatrimoniummodellen), werd bijkomend een methode ontwikkeld dat op basis van een beperkt aantal gegevens een betrouwbaar multi-zonaal model maakt dat zo goed mogelijk overeenstemt met de woning in kwestie.

Marc Delghust werkt sinds 2008 binnen de cel bouwfysica van de UGent, met als voornaamste onderzoekstopics na-isolatie van spouwmuren, bouwknopen, energiegebruik in woningen en gebruikersgedrag. Daarnaast voert hij advieswerk en onderwijstaken uit. Hij behaalde zijn doctoraat in 2015 met een proefschrift getiteld ‘Verbeterde voorspellingen van het energiegebruik voor ruimteverwarming in woningen: onderzoek op basis van velddata en vereenvoudigde modellen’.