Ontdek de verbredende opleidingsmogelijkheden na afstuderen aan de faculteit

(27-06-2018) De faculteit zet in op levenslang leren. Zowel jonge als meer ervaren professionals kunnen bij hun competenties verder verbreden of verdiepen door middel van een waaier aan korte tot langlopende opleidingen bij UGain of één van de postgraduaten.

Postgraduaatsopleidingen

Postgraduaat Fire Safety Engineering

De Fire Safety Engineer begrijpt en past Fire Safety Engineering toe. Volgens ISO TR 13387-1, is Fire Safety Engineering de toepassing van technische principes, regels en expertoordeel gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vuurverschijnselen, van de effecten van vuur en van de reactie en het gedrag van mensen, zodat hij onder andere levens kan redden, de gevaren, het risico van brand en de effecten ervan kan kwantificeren.

Postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken

Het Postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken (BIR) is een techno-MBA waarin naast algemeen bedrijfsbeheer ook het operationeel beheer van producten en diensten aan bod komt. Dit alles wordt onderbouwd met analytische en statistische inzichten, maar er is evenzeer ruime aandacht voor soft skills. Op die manier verruimt dit postgraduaat het blikveld van de deelnemers en helpt het hen verder te groeien in hun professionele rol. De opleiding garandeert een interessante leeromgeving waar de theorie niet allen grondig behandeld wordt, maar ook getoetst wordt aan de brede praktijkervaringen in de groep. Doordat de contactsessies buiten de werkuren gepland worden, is de BIR-opleiding bovendien perfect te combineren met een voltijdse job.

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs voor studenten

Het doel van deze opleiding is de studenten de nodige vaardigheden aan te leren zodat ze innoverend en ondernemend verantwoordelijkheid kunnen opnemen in het werkveld. Tijdens deze opleiding worden de volgende eindtermen beoogd:

1. Ondernemen: kritisch reflecteren over de ideeën bij alle geledingen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project, visie en strategie ontwikkelen voor een bedrijf, projectmanagement, verantwoordelijkheid opnemen voor het behalen van de doelstellingen, marktwaarde bepalen, kosten- batenanalyse, businessplan, opvolgtraject kunnen uittekenen.

2. Ontwerpen & ontwikkelen en implementeren op een innovatieve, realistische, multidisciplinaire, creatieve, integreerbare, maatschappelijk verantwoorde, systematische, kwaliteitsgerichte, veilige en kritische manier.

3. Levenslang leren: zelfstandig relevante kennis verwerven, zelfreflectie, flexibiliteit, efficiëntie, maatschappelijk bewustzijn.

4. Communiceren en samenwerken: sociale vaardigheden toepassen, overtuigend, doelgericht en efficiënt communiceren over het project afgestemd op de stakeholders, onderhandelen en multidisciplinair samenwerken in een bedrijfscontext, gesprekstechnieken, managementvaardigheden.

Postgraduaat Internet of Things

Wil je deel uitmaken van de nieuwste revolutie in de informatica en een van 's werelds beste experts worden van the Internet of Things? Als dat zo is, is verdere specialisatie absoluut noodzakelijk. Deze postgraduaatsopleiding biedt je de kans om je kennis te verdiepen en een IoT-expert te worden.

UGain

De hedendaagse technologie hernieuwt zichzelf steeds sneller en de professionele wereld wordt met alsmaar vroegere burn-outs geconfronteerd. 

Als antwoord op de grote vraag vanuit de industrie om een structuur te voorzien voor het levenslang leren, en de afgestudeerden in hun professioneel leven te ondersteunen, heeft de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent in 1995 het "Instituut voor Permanente Vorming" (IVPV) opgericht, nu bekend als UGain (UGent Academie voor Ingenieurs).

Door het inrichten van intensieve opleidingen, die de huidige stand van techniek en wetenschap weerspiegelen, overbrugt het UGain het verschil in kennis met jong-afgestudeerden en biedt het aan werknemers met jarenlange ervaring de mogelijkheid hun loopbaan in een nieuwe richting te oriënteren. We spreken niet enkel meer van levenslang maar ook van levensbreed leren.

De opleidingen zijn ook altijd toegankelijk voor het UGent-personeel met aangepaste deelnameprijzen. 

Aanbod najaar

Vrije instap

Alle info over het aanbod vindt u terug op www.ugain.ugent.be.