Oproep Georges Allaert prijzen 2017

(23-05-2017)

In 2017 reikt de Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (MoRO) voor de vierde maal de ’Georges Allaert prijzen’ uit.

Georges Allaert Publicatieprijs 2017

De stichting lanceert hierbij een oproep aan studenten/onderzoekers/auteurs die een publicatie of masterproef uitgebracht hebben in de periode 2014 – 2017, waaruit een onderzoeksmatige én praktische meerwaarde blijkt met bijzondere aandacht voor zowel een beleidsrelevante bijdrage aan Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling als het oog op gezondheid (incl. leefkwaliteit, mentaal en fysiek welbevinden). De prijs wordt toegekend aan de auteur(s) van de publicatie of masterproef die door een onafhankelijke jury van deskundigen het best beoordeeld wordt. Dossier elektronisch in te dienen in pdf-formaat (max. 15 MB) per e-mail naar moro@ugent.be, met als inhoud:

  • Publicatie (in geval van een doctoraat het meest relevante artikel indienen) of masterproef
  • Contactgegevens van de indiener
  • Motivatie en omkadering van de beleidsrelevantie en praktische meerwaarde van de ingediende publicatie of masterproef

Georges Allaert Persoonlijkheidsprijs 2017

Naast de uitreiking van deze Publicatieprijs, wordt ook dit jaar een Persoonlijkheidsprijs uitgereikt aan degene die gedurende een zekere periode, naar oordeel van de onafhankelijke jury, het best de MoRO-doelstelling m.b.t. de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening nastreeft. Hiervoor kan u kandidaten nomineren (max. 3) door een e-mail met een korte motivatie (max. 1000 tekens) te sturen naar moro@ugent.be. De laureaten van de afgelopen drie jaren waren Marcel Smets, Willy Miermans en Kris Peeters.

Indienen

Indienen voor beide prijzen kan tot en met donderdag 22 juni 2017 op het vermelde e-mailadres.

De laureaten worden in de loop van oktober 2017 bekendgemaakt.