Plechtige proclamaties 2020

(17-10-2020) De faculteit zorgde voor een waardige uitzwaaiplechtigheid, zelfs in tijden van COVID-19.

De plechtige proclamaties verliepen dit jaar, zoals we ondertussen reeds gewoon zijn, anders dan andere jaren. COVID-19 zorgde ervoor dat de fysieke proclamaties, die traditiegetrouw in juli en september plaatsvinden, moesten worden uitgesteld. Tijdens het weekend van 17 en 18 oktober 2020 organiseerden we met de faculteit 6 - uiteraard coronaproof - plechtige proclamaties om zo onze studenten toch een volwaardig afscheid te schenken. Blij dat we daarin zijn geslaagd! Familie en vrienden konden dit jaar jammer genoeg niet fysiek aanwezig zijn, maar voor het eerst was de hele proclamatie te volgen via een livestream.  Alle sessies kan je nog steeds herbekijken

We mochten dit academiejaar maar liefst 896 afgestudeerden en 139 doctorandi, waarvan 15 gezamenlijke doctoraten, uitzwaaien. Proficiat aan al onze kersverse alumni!

Zoals altijd vielen er ook heel wat studenten in de prijzen:

Prijzen plechtige proclamatie 2020 

AIG-prijzen

 

Prijs Isabella Van Portugal

Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste student burgerlijk ingenieur, gezien over de volledige duur van zijn/haar studies aan de faculteit.

 • ir. Thomas Faingnaert, Master of Science in Computer Science Engineering.

 

Cloquet-prijs

Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste student burgerlijk ingenieur-architect, gezien over de volledige duur van zijn/haar studies aan de faculteit.

 • ir. Arnout Stevens, Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek.

 

Jozef Plateau-prijs

Deze prijs bekroont een waardevol afstudeerwerk voor het behalen van een diploma burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur architect en die als een bijdrage tot de bevordering van de ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden.

 • ir. Tinus Pannier, Master of Science in Electrical Engineering: Electronic Circuits and Systems – afgestudeerd in 2019,  voor zijn masterproef “Design of distributed amplifier structures for short reach optical interconnect in data centers” met als promotoren prof. Johan Bauwelinck en prof. Guy Torfs.

 

Prijs Boulvin-Van Engelen

Deze prijs, voortvloeiend uit een legaat van Professor Boulvin, gaat naar de student industrieel ingenieur die over zijn of haar curriculum de hoogste score behaalde

 • ing. Tim Audenaert, Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek - automatisering.

 

Leo Baekeland-prijs

Deze prijs bekroont een waardevol afstudeerwerk voor het behalen van een diploma van Master of Science in de industriële wetenschappen.

 • ing. Tibo De Saegher, Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie, afgestudeerd in 2019 met zijn masterproef “Invloed van de metaalcompositie en nanopartikelstructuur op de katalytische performantie van heterogene bimetallische nanopartikel katalysatoren” met als promotoren: prof. Jeriffa De Clercq en prof. Pieter Vermeir.

 

Prijs De Meulemeester-Piot

Deze prijs wordt om de 4 jaar toegekend en heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek in de ingenieurswetenschappen aan te moedigen.

 • dr. ir. Didier Snoeck, als bekroning voor zijn doctoraatsproefschrift “ Zelfheling en microstructuur van cementgebonden materialen  met microvezels en superabsorberende polymeren”. Didier Snoeck behaalde zijn Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde in 2015.

 

ArcelorMittal-prijzen

 • ing. Ward Haeck voor zijn afstudeerwerk “Transfer learning en one-shot learning voor oppervlakte-inspectie van vlak staal” met als promotoren prof. Sofie Van Hoecke en ir. Andy Van Yperen-De Deyne van ArcelorMittal.
 • ir. Pieter-Jan Boeykens  voor zijn afstudeerwerk “Evaluation of the viscosity of molten lead silicate slags” met als promotoren prof. Kim Verbeken en prof. Inge Bellemans.

 

Besix-prijs

 • ing. Eline Leenknecht en ing. Emiel Debusseré voor hun afstudeerwerk “Circulaire gevelsystemen” met als promotoren prof. Nathan Van Den Bossche en prof. Marijke Steeman.

 

Dow Benelux Innovative Solutions Award

 • ir.  Maarten Dobbelaere, voor zijn afstudeerwerk “Machine Learning Based Predictions For Thermochemical Properties” met als promotoren prof. Kevin Van Geem en prof. Christian Stevens.

 

imec-prijzen

 • ir. Reinier Broucke, voor zijn afstudeerwerk “Polymer-Based Substrate Integrated Waveguide Technology for On-Chip Terahertz Multi-Antenna Systems” met als promotoren prof. Sam Lemey en prof. Bart Kuyken.
 • ir. Jakob Declercq, voor zijn afstudeerwerk “Design of a mmWave Sigma-Delta-Based Radio-over-Fiber modulator” met als promotoren prof. Guy Torfs en prof. Sam Lemey.
 • ir. Emile Vanderstraeten, voor zijn afstudeerwerk “Broadband Modelling of Layered Cylinders in 3D-ICs via the Differential Surface Admittance Operator” met als promotoren prof. Dries Vande Ginste en prof. Hendrik Rogier.

 

INEOS-prijs

 • ir. Dieter Claus voor zijn afstudeerwerk “Process simulation of CO2 utilization through Super-Dry Reforming” met als promotoren prof. Mark Saeys en prof. Vladimir Galvita.

 

Solvay-prijzen

 • ir. Jeroen Aerssens voor zijn afstudeerwerk “Pyrolysis and oxidation of oxymethylene ethers: a combined modelling and experimental study” met als promotoren prof. Kevin Van Geem en dr. ir. Ruben Van de Vijver.
 • ir. Koenraad Beirnaert voor zijn afstudeerwerk “Static chamber vortex unit (SCVU): from theory to applications” met als promotoren prof. Geraldine Heynderickx en prof. Kevin Van Geem.
 • ing. Tom Leman voor zijn afstudeerwerk “Industry 4.0 demonstrator: study and realization of communication through fast and slow loop” met als promotor dr. ir. Nele De Geeter.

 

Tom Tom-prijs

 • ing. Stijn Michiels, voor zijn afstudeerwerk “Visible light positioning using a receiver containing tilted photodiodes” met als promotoren prof. Heidi Steendam en prof. Peter Veelaert.

Proficiat aan alle winnaars!

Foto's proclamaties 

Bekijk hier alle albums op de Beeldbank van UGent