ROSA 2023 voor prof. Sofie Van Hoecke

(12-05-2023) De 5e Rotary Science Award (ROSA) gaat dit jaar naar prof. Sofie Van Hoecke en haar team PreDiCT van IDLab voor haar project ‘Design and development of an AI-driven digital pathology device’.

De genomineerden voor de ROSA 2023 kwamen dit jaar uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de jury besliste de ROSA Award 2023 toe te kennen aan prof. dr.ir. Sofie Van Hoecke en haar team PreDiCT van de onderzoeksgroep IDLab (Internet Technology & Data Science Lab) voor het project ‘Design and development of an AI-driven digital pathology device’. Dit project behelst een efficiëntere monitoring en diagnostisering van bodem-gerelateerde helminthiasis (STH), een ziekte veroorzaakt door parasitaire wormen die meer dan 1 miljard mensen wereldwijd treft. 

Op maandag 8 mei vond in de Gentse Aula de plechtige uitreiking plaats in aanwezigheid van rector prof. Rik Van de Walle, prof. dr. ir. Patrick De Baets, decaan faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, prof. dr. Isabelle Van Driessche, decaan faculteit Wetenschappen, Isabelle Heyndrickx, schepen Bevolking Stad Gent en Rotary Districtsgouverneur 2130 Claude Hamilius. 

Rotary Science Award 2023

Voor 2023 kwamen kandidaten in aanmerking die promotor zijn van een project of belangrijke publicaties binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Het project diende binnen de voorbije drie jaar gestart te zijn, doctoraten en publicaties mogen niet ouder zijn dan drie jaar. De kandidaturen werden beoordeeld in functie van hun waarde voor de verbetering van de levensomstandigheden van de zwakkere groepen in onze maatschappij. De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, een bedrag dat de onderzoeker mag gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren. 

Rotary Club Gent

Rotary Club Gent, in het kader van zijn Dienst aan de Gemeenschap, ijvert voor de verbetering van de levensomstandigheden van de zwakkere groepen in onze maatschappij. Het is duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek hier een essentiële
bijdrage kan leveren om tot duurzame oplossingen te komen. Daarom heeft Rotary Club Gent beslist een jaarlijkse prijs (Rotary Science Award, ROSA) uit te reiken aan een wetenschappelijk project van de Universiteit Gent dat past in het kader van armoedebestrijding. Uit de voorgelegde publicaties, project of doctoraatsthesis moet blijken dat het voorgelegde werk wezenlijk kan bijdragen tot dit doel.