Studente Nathalie Casteels genomineerd voor DiverGent Scriptieprijs

(23-02-2021) Nathalie Casteels werd genomineerd voor haar masterscriptie 'Diversiteit in Sociale Huisvesting: Stadsvernieuwing vs. Stadsontwikkeling. Stadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (Case Watersportbaan).'

De promotoren zijn Peter Vanden Abeele en Luce Beeckmans.

De Universiteit Gent en de stad Gent loven een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt. Uit het grote aantal waardevolle en boeiende UGent-masterscripties die de jury’s hebben mogen lezen, zijn er drie genomineerden gekozen. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op de Uitreiking zelf.

De DiverGent Scriptieprijs wordt uitgereikt door de schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker en de UGent vicerector Mieke Van Herreweghe. Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen zal de prijsuitreiking in beperkte kring en binnen een beperkte tijdsduur plaats vinden in de historische gemeenteraadszaal van de Stad Gent. Het publiek kan online meevolgen.