TechBoost! aan 6e editie toe: van molecule tot proces en product

(03-04-2018) TechBoost! is op donderdag 3 mei 2018 aan zijn 6e editie toe. Dankzij de gezamenlijke organisatie van onze faculteit, de alumnivereniging AIG en UGain boost TechBoost! je technische kennis met een les van een expert over een actueel relevant thema.

Van molecule tot proces en product

Ook dit jaar belooft een zeer interessante editie te worden met het thema “VAN  MOLECULE TOT PROCES EN PRODUCT – Ontdek hoe ingenieurs chemie op grote schaal inzetten voor het duurzaam oplossen van de uitdagingen van onze tijd”.

Prof. Guy Marin, wereldautoriteit op het gebied van chemische reactietechniek, geeft de TechBoost! 2018 les. In  zijn les zal hij kort de basisprincipes van chemische reactietechniek schetsen en enkele toepassingen toelichten. Deze gaan van het ontwerp van chemische reactoren tot het richting geven aan de ontwikkeling van nieuwe materialen in het algemeen en katalysatoren en polymeren in het bijzonder.

De aandacht zal daarbij vooral gaan naar bijdragen van het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) tot mogelijke technische oplossingen voor de globale klimaatverandering. De expertise van het LCT op het gebied van duurzame chemie (vervanging van fossiele door hernieuwbare grondstoffen en het (her)gebruik van afvalstoffen inclusief CO2), is wereldwijd erkend.

Voorprogramma

Ook dit jaar is er een voorprogramma, waarin een aantal expert-sprekers een specifiek aspect van chemische processen zullen toelichten. Zowel academische als industriële sprekers komen aan bod.

Receptie met demo's

Tijdens de receptie in het Ufo worden verschillende experimenten rond het thema getoond, kan u collega’s ingenieurs ontmoeten, alsook professoren en onderzoekers van de vakgroepen van onze faculteit, kan u nieuwe contacten leggen en bestaande contacten versterken! In navolging van voorgaande edities verwachten we 500+ deelnemers!