Teletijdscafe Onderwijs 2050

(28-01-2023) Op 12 en 13 januari 2023 kwamen tijdens het 'Teletijdscafé Onderwijs' talrijke lesgevers, (doctoraats)studenten, onderwijsondersteuners en andere FEA' ers samen om de krijtlijnen uit te zetten voor het ingenieursonderwijs van de toekomst.

In september lanceerde de UGent een toekomstplan voor de universiteit in 2050. Hierin is de FEA (met uitzondering van de architectuurschool en onze unieke opleidingen in Kortrijk) samen met de FBW en de FEB op campus Ardoyen gevestigd. Een dermate omvangrijk project vraagt vanzelfsprekend om een omvattend masterplan. Een gelegenheid die de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur graag te baat neemt om met name ook de infrastructuurnoden voor het onderwijs van de toekomst aan onze faculteit concreter vorm te geven.

Waar het vorige Teletijdscafé (dd. 6/3/’15) tien jaar in de toekomst keek, lag de horizon van het Teletijdscafé Onderwijs (12-13/1/'23) met 2050 nog een pak verder. Verschillende deelnemers gaven terecht aan dat het geen sinecure is om zó ver uit het heden te stappen en het bleef doorheen het hele event inderdaad een uitdaging om voldoende ver en ’stout’ te durven denken. 

De voornaamste conclusie: wanneer binnen het UGent-masterplan effectief op 2050 gemikt wordt, zal het van belang zijn hier van meet af aan een doorgedreven flexibiliteit in in te bouwen wil men ook de toekomst nog de nodige ruimte geven.

In grote lijnen werd het Teletijdscafé met haar panelleden, nagesprekken en thematische discussies als een leerrijke oefening ervaren en dit binnen een aangename setting. Zelfs wanneer de output niet werkelijk in een blauwdruk voor 2050 resulteert (in het ergste geval hebben we alle bediscussieerde uitdagingen reeds in 2035 beantwoord?), dan haalden de deelnemers nog steeds hun voldoening uit de mogelijkheid om eindelijk nog eens langere gesprekken over verschillende facetten van het (toekomstig) ingenieursonderwijs te kunnen voeren. Met hier en daar zonder twijfel ook een nieuw voornemen voor de korte termijn tot gevolg - want per slot van rekening begint de toekomst van het onderwijs morgen al.

Een neerslag van het Teletijdscafé Onderwijs volgt nog in de vorm van een Onderwijskatern als aanvulling op de krant uit 2015.