Tristan Claus wint PlanDag-prijs voor de PlanDag 2020

(15-10-2020) Tristan deelt de eerste plaats van de PlanDag-prijs 2020 met zijn open brief naar burgemeester Walter De Donder.

Elke week neemt Walter De Donder de tijd om zijn burgers te woord te staan op Facebook-live: 'Hier ben ik, wat kan ik voor u doen?'. Vanaf dat moment kan elke burger met zijn of haar problemen bij hem terecht. Op zich is wat hij doet heel nobel, maar niet zonder gevaar; het heet politiek dienstbetoon en het ondermijnt het ruimtelijk beleid waar ambtenaren en studiebureaus dag in dag uit keihard aan werken. Door acute problemen te willen oplossen, dreigen dienstverlenende politici zoals Walter De Donder de visie op de totale ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente uit het oog te verliezen. In zijn open brief “U kan voor mij de was doen, maar geef mij geen vergunning omdat ik u dat lief gevraagd heb”, legt Tristan uit waarom. Lees de volledige brief op pagina 186.

38,7% van de Vlaamse parlementsleden is ook burgemeester of schepen. Wanneer de regelgeving een cumulerend politicus niet langer toelaat zijn/haar burgers te helpen bij individuele stedenbouwkundige projecten, neemt hij/zij de lokale problemen mee naar het Vlaams parlement in Brussel. Vervolgens wordt deze casuïstiek via decreten en besluiten opgeschaald naar generieke regelgeving.

Volgens de PlanDag jury 2020 viel de paper van Tristan op door de ongebruikelijke stijl en invalshoek en de schertsende toon over de rol van lokale politici in participatieprocessen, welke vaak slechts populistische doelen dienen. Door de jury werd dit paper als een typisch Plandag paper gezien: toegankelijk, herkenbaar, vlot geschreven en tegelijkertijd scherp en duidelijk, en precies de vinger op de pijnlijke plek leggende, door te tonen hoe een voor iedereen herkenbare situatie vaak systemisch van aard is. De paper verhaalt van een Vlaamse situatie, maar ook vanuit de Nederlandse juryleden was het zeer herkenbaar: ook Nederland kent lokale wethouders met dubbele petten in participatieprocessen.

PlanDag-prijs

Op de PlanDag worden twee prijzen uitgeloofd: de prijs voor beste PlanDag-paper en de prijs voor Jonge Planoloog. Onafhankelijke jury’s bepalen de prijswinnaars. Papers worden beoordeeld op wetenschappelijk niveau, belang voor de planologische praktijk, originaliteit en toekomstwaarde. De onderwerpkeuze van het paper is vrij en dus niet gebonden aan het overkoepelende thema. Elke prijs wordt beloond met een bedrag van maximaal € 1000,-.

Plandag

De Stichting Planologische Diskussiedagen is in september 1980 opgericht, op initiatief van de Nederlandse BNSP en de Vlaamse VRP. Dit zijn de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen respectievelijk de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Doel van de Planologische Diskussiedagen is ontmoeting en uitwisseling van informatie over de opzet, de inhoud en het functioneren van de ruimtelijke planning tussen leden van de Nederlandse en Vlaamse vakgemeenschappen. De planningspraktijk in Nederland en Vlaanderen kent immers tal van gemeenschappelijke uitdagingen, die de moeite van uitwisseling waard zijn.


PlanDag komt voort uit de Planologische Diskussiedagen. Deze dagen zijn ooit bedacht vanuit de waarneming dat in de wereld van studiedagen en lezingen, steeds dezelfde mensen werden uitgenodigd om hun verhaal te doen. Maar er zijn nog zoveel andere interessante verhalen, die waardevol zijn om te delen met Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke professionals. Daarom werd vertrokken van een nieuw concept. Iedere ruimtelijke professional met een interessant verhaal uit onderzoek of praktijk, zou een forum krijgen om zijn verhaal te doen en anderen krijgen de kans om hierop direct te reageren. Deelnemers aan de PlanDag kunnen een bijdrage leveren in de vorm van een Paper, Opinie of Prakijkbespreking. Ook deelnemers die geen schriftelijke bijdrage leveren zijn van harte welkom. Leren van elkaar, daar draait het om bij de PlanDag.