Van afval een groen product maken

(14-01-2022) Alexandra Bouriakova onderzocht in haar doctoraat hoe afval dat vrijkomt bij productie van oliën voor voedingstoepassingen een belangrijke rol kan spelen in een groene en duurzame economie.

Het gebruik van (afval)biomassa helpt de afhankelijkheid van eindige fossiele oliebronnen te verminderen door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen.

“In mijn onderzoek focuste ik op de valorisatie van afval- of nevenstromen van de productie van plantaardige oliën, gekenmerkt door een lage economische waarde. Bepaalde van die stromen spelen immers een belangrijke rol in het realiseren van een groene en duurzame economie”, vertelt Alexandra Bouriakova.

Enerzijds werd een heterogene Cu-katalysator ontworpen om glycerol, d.i. een nevenproduct bij de productie van biodiesel, via een hydrogenolysereactie om te zetten in 1,2-propaandiol. Dit laatste vindt tal van toepassingen zoals in polyesterharsen, ontdooivloeistoffen, voedsel, medicijnen, verzorgingsproducten, enz. Door het toevoegen van doteermetalen zoals Ba, Ce en La werd de katalytische prestatie, in het bijzonder de stabiliteit en selectiviteit, verbeterd.

In het bijzonder, werd de La-gedoteerde Cu-katalysator verder onderzocht om meer inzicht te verwerven in de actieve centra en het effect van het dragermateriaal op de hydrogenolysereactie.

Anderzijds werd onderzocht hoe waardevolle componenten voor de voedings-, cosmetische en farmaceutische industrie, zoals squaleen, tocoferolen en sterolen, kunnen gerecupereerd worden uit het zogenaamde ontgeuringsdestillaat, dat ontstaat als afvalstroom bij de productie van oliën voor voedingstoepassingen. Een flexibele procesconfiguratie werd ontworpen die kan bijdragen tot het recupereren van plantaardige squaleen op een economisch haalbare manier uit ontgeuringsdestillaten van verschillende plantaardige oliën zoals soja-, olijf- en zonnebloemolie.

“Mede dankzij mijn doctoraat komt een toekomst zonder fossiele grondstoffen een stap dichterbij”, besluit Alexandra.

Lees het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Valorisatie van zijstromen in de verwerking van plantaardige olie: van moleculaire katalyse tot procesontwerp

-

Contact: Alexandra Bouriakova, Jeriffa De Clercq, Joris Thybaut

Alexandra Bouriakova werd geboren op 22 oktober 1990 te Volgograd (Rusland). Nadat ze in 2009 haar middelbare studies wetenschappen-wiskunde aan de Nieuwen Bosch Humaniora te Gent afrondde, startte ze de ingenieursopleiding aan de Universiteit Gent.

Tijdens haar opleiding liep ze zomerstages bij BASF Antwerpen en Exxon Mobil Raffinaderij Antwerpen. In juli 2015 behaalde ze haar masterdiploma met grote onderscheiding, waarbij ze voor haar masterthesis de juryprijs van de ie-net ingenieursvereniging ontving.

In augustus 2015 begon Alexandra aan haar doctoraatsopleiding met een assistentenmandaat verbonden aan het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) en de onderzoeksgroep Industriële Katalyse en Adsorptie Technologie (INKAT), onder begeleiding van prof. dr. ir. Joris Thybaut, prof. dr. ir. Jeriffa Declercq en dr. Benjamin Katryniok.

Gedurende haar doctoraat assisteerde Alexandra bij de cursussen Materiaalkunde, Chemische Reactoren, Vakoverschrijdend Project, Onderzoeksmethodiek en Algemene Scheikunde. Alexandra begeleidde in totaal vijf masterthesisstudenten. Verder was ze ook actief betrokken bij de workshop over biobrandstoffen en gasadsorptie, alsook de organisatie van het jaarlijkse faculteitssymposium FEARS.

Tot dusver heeft haar onderzoek geleid tot twee A1-publicaties als eerste auteur en talloze bijdragen op nationale en internationale conferenties.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke