Zeegrasvelden voor kustbescherming en beperking van de gevolgen van klimaatverandering

(16-03-2021) De UGent - met copromotoren Peter Troch en Vicky Stratigaki van onze faculteit - en het Portugees maritiem instituut CCMAR ontvangen een VLAIO Baekeland –mandaat voor onderzoek naar de duurzame bescherming van kwetsbare kustgebieden.

De Universiteit Gent ontvangt het VLAIO Baekeland-mandaat met steun en medewerking van Jan De Nul Groep, DEME Group, en het Portugees maritiem instituut CCMAR voor het doctoraatsonderzoek 'Plant A Million Seagrasses' (PLANT ME). Dit onderzoek naar de duurzame bescherming van kwetsbare kustgebieden is gericht op het gebruik van zeegrassen. De aanwezigheid van zeegras neemt wereldwijd af door slechte waterkwaliteit, plantenziekten, klimaatverandering en kusterosie. Met het innovatieproject 'PLANT ME' wil het onderzoeksteam het herstel van dit ecosysteem mogelijk maken door een nieuwe planttechniek voor zeegras te ontwikkelen.

De onderzoekspartners combineren hun expertise als onderzoekers en waterbouwkundig ingenieurs om de biodiversiteit van de planeet te bevorderen. De partners werken ook samen in het Coastbusters-project, een onderzoeksproject naar een op de natuur gebaseerde vorm van kustverdediging. Hieruit is het concept "PLANT ME" ontstaan, dat specifiek gericht is op de bescherming van kuststroken door de aanplanting van zeegrasvelden.

Wereldwijd zijn zeegrasvelden al decennia lang dramatisch aan het verdwijnen en dit gebeurt nog steeds als gevolg van slechte waterkwaliteit, plantenziekten, klimaatverandering en kusterosie. Deze zeegrasvelden zijn echter van groot belang voor ondiepe zeekusten, omdat ze een habitat bieden voor een grote diversiteit aan onderwaterfauna en -flora en meer CO2 vastleggen dan regenwouden. Bovendien dempen zeegrasvelden golven zodat deze tot 75% van hun kracht verliezen, waardoor erosie aanzienlijk wordt verminderd.

Met "PLANT ME" willen de onderzoekspartners het herstel van dit kostbare kustecosysteem mogelijk maken door een nieuwe planttechniek voor zeegras te ontwikkelen. Het grote voordeel van deze methode is dat ze goedkoop te produceren is en dat de gebruikte materialen biologisch afbreekbaar zijn. Met deze nieuwe techniek kunnen gemakkelijk en snel nieuwe zeegrasvelden in de ondiepe kustecosystemen worden geplant.

Oplossing vanuit de natuur

Klimaatverandering en kusterosie stellen ons voor grote uitdagingen. 'PLANT ME' past in een nieuwe onderzoekstrend die zich richt op innovatieve oplossingen om kusten op een duurzame en efficiënte manier te beschermen. In het verleden werden golfbrekers en dijken gebouwd, maar in veel gevallen verstoorden zij de natuurlijke aanvoer van zand. Vandaag werken wetenschappers aan oplossingen waarbij ook de natuur een rol speelt, vandaar de term "oplossingen vanuit de natuur". Elementen die door de natuur worden geleverd, worden op een innovatieve, duurzame en veerkrachtige manier gebruikt om diezelfde natuurlijke habitat te beschermen. Dit beschermt niet alleen de mens, maar bevordert ook de diensten die de natuur levert, zoals de biodiversiteit op de grens tussen land en water.

Toekomstbestendig en in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Het "PLANT ME"-project maakt deel uit van een reeks projecten die de industrie aanmoedigen om te innoveren en te zoeken naar toekomstbestendige en duurzame oplossingen voor een betere wereld. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen hiervoor een waardevol referentiekader. Met 'PLANT ME' draagt de onderzoekstijd bij aan een set van doelstellingen die zich richt op klimaat en biodiversiteit. Bovendien verenigt dit project de academische wereld en het bedrijfsleven met als doel concrete resultaten te boeken.

Promotor van het doctoraat van Riccardo Pieraccini is Marleen De Troch (Vakgroep Biologie), copromotoren zijn Peter Troch en Vicky Stratigaki (beiden Vakgroep Burgerlijke Bouwkunde) en Danny Geelen (Vakgroep Planten en Gewassen).