Zijn we klaar voor nog snellere en betere draadloze netwerken?

(02-07-2021) Kamil Yavuz Kapusuz onderzoekt in zijn doctoraat hoe onze draadloze netwerken nog sneller en performanter kunnen worden.

Betrouwbare en hoogperformante draadloze systemen vormen de kern van huidige en toekomstige technologische (r)evoluties, zoals het Internet der Dingen, Industrie 4.0, zelfrijdende auto’s en het 5G/6G draadloze communicatienetwerk.

Hun vermogen om nieuwe consumentenmarkten aan te boren door innovatieve nieuwe toepassingen te creëren, heeft geleid tot een groeiende onderzoeksinteresse binnen de academische wereld en de industrie over de hele wereld.

Het steeds groter wordende aantal mobiele gebruikers, de onstilbare honger naar hogere datasnelheden en de behoefte aan onzichtbare en directe integratie introduceren een uitgebreide reeks uitdagingen die niet kunnen worden opgelost door de huidige generatie draadloze systemen.

Daarom onderzoekt Kamil Yavuz Kapusuz in zijn proefschrift hoe nieuwe golfgeleidertechnolgieën en antennes hiertoe kunnen bijdragen.

‘Mijn onderzoek draagt bij aan het sneller en performanter maken van draadloze netwerken’, besluit Kamil Yavuz Kapusuz.

-

Titel doctoraat: Innovatieve op substraat-geïntegreerde golfgeleiders gebaseerde antennesystemen voor het draadloze communicatienetwerk van de vijfde generatie

-

Lees het volledige doctoraat

-

ContactKamil Yavuz Kapusuz - Onderzoeksgroep IDLab

Kamil Yavuz Kapusuz

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke