Zoeken naar oplossingen om wachtrijen efficiënter te maken

(30-08-2022) Arnaud Devos onderzoekt in zijn doctoraat hoe wachtrijen efficiënter gemaakt kunnen worden.

Wie is er nog niet geïrriteerd geweest als hij te lang in wacht wordt gezet bij een telefoon naar een leverancier? In de wachtrijtheorie of wachtlijntheorie bestudeert en verklaart men de verschijnselen die zich voordoen in wachtrijsystemen waarbij klanten wachten op bediening.

Wachtrijsystemen worden wiskundig met behulp van technieken uit de kansrekening geanalyseerd met het doel de meest effectieve maatregelen te vinden tegen een te lange wachttijd. Wachtrijen leiden immers vaak tot veel irritatie en in het slechtste geval zelfs tot verlies van klanten.

“In mijn doctoraat bestudeer ik een wachtlijnmodel waarbij 2 types klanten wachten op één of andere vorm van bediening door eenzelfde bedieningsstation”, vertelt Arnaud.

“De volgorde waarin de twee types klanten bediend worden, kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld: men zou er kunnen voor opteren om één type van klanten absolute prioriteit te geven. Op de spoeddienst van een ziekenhuis dient men bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen patiënten die direct hulp nodig hebben en patiënten die minder urgent behandeld moeten worden”, legt Arnaud uit.

“Echter, in sommige wachtlijnsystemen is een faire verdeling van de beperkte middelen gewenst. Bijvoorbeeld in wachtrijen in het dienstencentrum van je gemeente of in je postkantoor waarbij je verschillende soorten klanten hebt maar slechts 1 loket”, vervolgt Arnaud.

“Dergelijke wachtrijen waarbij één enkel bedieningsstation zijn tijd afwisselend willekeurig verdeeld, bestudeer ik in mijn onderzoek. Ik heb me daarbij beperkt tot 2 types klanten en heb vooral de nadruk gelegd op de oplossingsmethode om dit wachtlijnmodel te analyseren”

“Deze scriptie is bedoeld om het wachtlijnmodel beter te begrijpen. In het bijzonder besteed ik veel aandacht aan de wiskundige moeilijkheid om dit model ‘op te lossen’ door verschillende oplossingsmethoden aan te reiken en speciale gevallen te beschouwen”, besluit Arnaud.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

Titel doctoraat: Analyse van een wachtlijnmodel met twee klassen en met een willekeurig afwisselend bedieningsproces

Arnaud Devos

Arnaud Devos

Arnaud Devos werd geboren in Oudenaarde, België, op 18 januari 1994. Hij behaalde een diploma Economie-Wiskunde in het secundair onderwijs in 2012. Daarna schreef hij zich in aan de Universiteit Gent voor de opleiding Wiskunde, die hij in 2017 met succes afrondde. In dat zelfde jaar kreeg hij de kans om binnen de onderzoeksgroep SMACS onderzoek te verrichten onder supervisie van prof. dr. ir. Herwig Bruneel, prof. dr. ir. Joris Walraevens en prof. dr. Dieter Fiems.

Zijn onderzoek spitste zich toe op het analyseren van twee-dimensionale wachtlijnmodellen. Arnaud heeft verschillende bijdragen geleverd om dergelijke modellen beter te kunnen analyseren. Arnaud is eerste auteur van vier A1-publicaties. Hij heeft zijn werk gepresenteerd op drie verschillende internationale conferenties. Op één van deze conferenties werd zijn werk bekroond als best student paper. Tenslotte was Arnaud tijdens zijn doctoraatsonderzoek betrokken bij verschillende onderwijstaken.

Contact: Arnaud Devos, Herwig Bruneel, Dieter Fiems, Joris Walraevens

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke