Registratie publicaties in Biblio

Oproep registratie publicaties in Biblio : deadline VABB-SHW 1 maart 2014

In de verdeelsleutel voor het verdelen van de werkingsmiddelen tussen de vakgroepen wordt rekening gehouden met het aantal in Biblio geregistreerde publicaties. De financiële commissie baseert zich enkel nog op de gegevens die ingevoerd zijn in de centrale databank van de universiteit.

Gelieve de nog ontbrekende publicaties van publicatiejaar 2012 en 2013 te registreren in de academische bibliografie. De deadline voor de invoer van de publicaties voor VABB-SHW 2012-2013 ligt op 1 maart 2014.

Enkele tips bij invoer:

• je kan een record exporteren uit Web of Science en vervolgens importeren in Biblio.
• je kan een publicatie koppelen aan een onderzoeksproject.
• registratie van ISSN voor het tijdschrift alsook ISBN voor het boek en het aantal pagina’s van de publicatie is belangrijk
• vergeet bij registratie ook niet de elektronische full text van de publicatie mee op te laden. Voor publicaties vanaf 1 januari 2010 geldt namelijk een deponeringsplicht. U kan zowel de author peer reviewed version als de publishers version opladen. Er wordt aanbevolen om beide versies op te laden, zodat de versie waarvoor de uitgever toestemming geeft, online in open access kan worden opengesteld. er kan ook steeds een embargoperiode worden opgegeven die aangeeft wanneer een publicatie in open access mag worden aangeboden.
• maak gebruik van keywords om publicaties nog beter te ontsluiten, maar ook om een publicatielijst te kunnen aanmaken op basis van een trefwoord. meer info


Pro memori: deadlines 2014:

• Publicaties voor VABB-SHW 2012-2013: 1 maart
• A1 en P1 2012-2013: 1 juli
• Andere publicaties: ten laatste 1 juli volgend op het publicatiejaar

Helpdesk Biblio - Faculteitsbibliotheek EA

Ingenieurswetenschappen : jeanpierre.uyttersprot@ugent.be

Architectuur : els.ackaert@ugent.be