Boeken- en tijdschriftencollectie

Boeken

Een belangrijk deel van de collectie zijn architectuurmonografieën over hedendaagse en twintigste-eeuwse architecten. Ook stedenbouw, ruimtelijke planning, architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis en bouwtechniek zijn in even grote mate vertegenwoordigd.

Catalogus boeken

Tijdschriften

De vakgroepbibliotheek heeft lopende abonnementen op het merendeel van de belangwekkende, westerse tijdschriften over de architectuurcultuur, hedendaagse kunst en bouwtechniek. Ook van historisch belangrijke titels heeft de bibliotheek een uitgebreide archiefcollectie.

Catalogus tijdschriften