Opening bibliotheek Architectuur

De Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur is open op de nieuwe locatie.

DE COLLECTIE

Bekaertbibliotheek

Dankzij het verwerven van de bibliotheek van Geert Bekaert, is de architectuurcollectie verdrievoudigd in omvang tot 30.000 boeken en 900 tijdschrifttitels. De opening van het nieuwe project valt samen met het publiek toegankelijk maken van deze belangwekkende onderzoekscollectie.

…boeken…
Een aanzienlijk deel van de Bekaertcollectie staat in openkast, gerangschikt op onderwerp, en geïntegreerd met de boekencollectie van de voormalige Vakgroepbibliotheek. Ze kan worden geraadpleegd in de leeszaal van de bibliotheek, maar wordt niet uitgeleend. De boeken zijn herkenbaar aan het uniek volgnummer, dat aangebracht is op de rug van het boek.

…bijzondere stukken…
Bijzondere stukken uit deze collectie worden bewaard in depot. Ze zijn op aanvraag consulteerbaar.

…tijdschriften…
De tijdschriften uit de Bekaertcollectie, zijn op aanvraag, onmiddellijk raadpleegbaar aan de tijdschriftenbalie.

 

VA&S-collectie

…boeken…
Vrij toegankelijk en ontleenbaar, op enkele uitzonderingen na. Boeken met een geel bolletje worden – zoals voorheen – niet uitgeleend.

…preciosa&archiefstukken…
Worden bewaard in depot. Op aanvraag - via de catalogus – te consulteren.

…tijdschriften...
De tijdschriften zijn, op aanvraag onmiddellijk raadpleegbaar aan de tijdschriftenbalie. De laatste jaargang van de lopende tijdschriften staat ter beschikking in de leeszaal.

…masterproef(architectuur)&doctoraat(ingenieurswetenschappen&architectuur)...
Masterproeven en doctoraten van het lopende academiejaar staan vrij beschikbaar in open kast. De rest van deze collectie wordt bewaard in depot, en is raadpleegbaar op aanvraag.

GEBRUIK VAN DE LEESZALEN

De grote leeszaal wordt bij voorrang gereserveerd voor het consulteren van de collectie.

Vrije studieplekken zijn beschikbaar in de studiezaal (aangeduid als pc-lokaal). De Geert-Bekaertzaal en de Seminarieruimte zijn (vanaf februari 2015) te reserveren voor onderwijs en onderzoek. Vandaag zijn ze in gebruik voor de voorbereiding van de Bekaert-Vitrine, een tentoonstelling ter gelegenheid van de Feestelijke Opening op 18 december.

…WiFi…
Werken op je laptop kan, er is WiFi beschikbaar. Er zijn 4 pc’s beschikbaar voor de consultatie van de catalogus.


…lockers&kapstokken...
Opbergkastjes met cijferslot en kapstokken zijn beschikbaar aan de inkom. Er worden geen tassen en jassen toegelaten in de bibliotheek.

...bibliotheek=serene werkplek...
Binnen de bibliotheekruimte is het stil en rustig. Uit zorg voor de collectie is eten en drinken niet toegelaten.

 

 

GRONDPLAN

in te voegen (M.O.)