Studieondersteuning

Monitoraat: studie- en trajectbegeleiding

In de faculteit kan je terecht bij de studiebegeleiders en trajectbegeleiders van het monitoraat. Zij vormen een vertrouwelijk, vlot toegankelijk en gratis aanspreekpunt.

Trajectbegeleiding

Je kan bij je studietrajectbegeleider terecht met alle vragen en problemen betreffende je studieloopbaan, bijvoorbeeld wat betreft curriculum, vrijstellingen, flexibel studeren, bindende voorwaarden, wijzigingen van opleiding/curriculum, klein curriculum, enz.

De trajectbegeleider maakt samen met jou een analyse van je behaalde resultaten, bespreekt met jou je verdere traject, helpt je bij heroriëntering en geeft je een gerichte doorverwijzing indien nodig.

Studiebegeleiding

De studiebegeleiders verstrekken studiehulp, zowel individueel als in groep en zowel vakinhoudelijk als algemeen:

- Vakinhoudelijke begeleiding voor de vakgebieden Wiskunde, Natuurkunde/Fysica, Scheikunde/Chemie en Informatica, hoofdzakelijk vakken van eerste bachelor. Ook enkele vakken uit de tweede bachelor en uit een brug-, schakel- of een voorbereidingsprogramma binnen deze vakgebieden komen aan bod.

- Algemene hulp met betrekking tot ‘efficiënter studeren’: het aanleren van een goede studiemethode, het opmaken van een studieplanning, specifieke voorbereiding op evaluaties, omgaan met tijdsdruk, enz.

Uitlegsessies door de lesgevers

Heb je nog vragen over de leerstof na de les? Kan je de redeneringen in de les niet helemaal volgen? Voor een aantal vakken organiseren de lesgevers wekelijks uitlegsessies waar je individueel of in kleine groepjes terechtkan. Deze sessies vind je terug in je lessenrooster. Sowieso kan je voor alle vakken uitleg krijgen voor of na de les, na afspraak of via discussies op de bijhorende Ufora-cursus. Daarnaast kan de lesgever je ook verwijzen naar de studiebegeleiders van het monitoraat. De precieze regeling kan je voor elk vak vinden op de studiefiche onder "vakinhoudelijke studiebegeleiding". Deze studiefiche vind je op de Ufora-cursus (onder "overige tools") of via de studiekiezer.

Afdeling Studieadvies

Wil je verkeerde studiegewoonten aanpakken of heb je persoonlijke problemen, dan kan je terecht bij de studentenpsychologen van de centrale Afdeling Studieadvies. Je kan een afspraak maken voor een individueel gesprek of je kan een groepstraining volgen rond onder andere efficiënt studeren, faalangst en uitstelgedrag.

Mentor

Mentoren zijn ouderejaarsstudenten die gedurende een volledig academiejaar hun ervaring met jou willen delen. Ze maken je wegwijs aan de UGent, geven je praktische tips over de examens, helpen je bij het verwerken van de leerstof en geven je regelmatig feedback. Jouw mentor zal je begeleiden in het kader van een keuzevak van 3 studiepunten en engageert zich dus bewust en langdurig.

Op campus Kortrijk wordt de rol van mentor anders ingevuld. In het begin van jouw studies krijg je een mentor (= lesgever) toegewezen. Bij deze persoon kun je gedurende jouw volledige studieloopbaan terecht met algemene studievragen. In de loop van het eerste academiejaar word je een aantal keren uitgenodigd door je mentor voor een gesprek. Tijdens een informeel gesprek kunnen eventuele moeilijkheden, studietips, … aan bod komen.

Welzijn

Naast de studies, hebben we ook aandacht voor het mentaal welzijn van onze studenten. Als student is het immers niet alle dagen feest: soms heeft een student veel aan zijn/haar hoofd of is het moeilijk de weg te zoeken. Voor elke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – kunnen onze studenten ergens terecht.

Wel in je vel aan de UGent

Tips en tricks

Trustpunt

Studenten die geconfronteerd worden met pesterijen, bedreigingen, ongewenst seksueel gedrag, … krijgen een luisterend oor bij Trustpunt.

Taalbegeleiding en -advies

De UGent beschikt over een uitgebreid aanbod op het vlak van taalbegeleiding en -advies. Oefen o.a. je academische taalvaardigheid met ALICE, bekijk de tips en tricks voor het schrijven van een paper of evalueer je schrijftaak met de schrijfwijzer.