OAP-vertegenwoordiging in de universitaire Onderzoeksraad

In de Onderzoeksraad zetelt 1 OAP-vertegenwoordiger per kiesomschrijving, 3 in totaal. De Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) vormt samen met de Faculteit Wetenschappen (FW) en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) kiesomschrijving nr. 2 (ook de beta-wetenschappen genoemd).

Vertegenwoordiger kiesomschrijving 2 in Onderzoekraad: Jana Asselman (FBW) - plaatsvervanger: Joachim Schouteten (FBW)

Website Onderzoeksraad