PR-commissie

Taakomschrijving

De PR Commissie:

  • staat in voor de public relations en uitstraling inzake onderwijs en onderzoek van de FEA zowel intern (AP-leden, studenten, ...) als extern (UGent, toekomstige studenten, afgestudeerden, industrie, media, ...);
  • organiseert van infodagen;
  • neemt deel aan aan infobeurzen;
  • fungeert als brugfunctie tussen FEA en PR-UGent;
  • houdt contact met media, scholen, CLB-centra, alumnivereniging.

Samenstelling 2016-2017

Voorzitter

Filip De Turck

ZAP

Jan Belis, Guillaume Crevecoeur, Stijn De Vuyst, Greet Deruyter, Jan Devos, Lieven Eeckhout, Johan Lagae, Rino Morent, Mario Pickavet, Wouter Rogiest, Jelle Saldien, Joris Thybaut, Peter Troch, Lieven Vandevelde, Nathan Van Den Bossche, Kim Verbeken, Sofie Verbrugge, Sebastian Verhelst, Francis wyffels

OAP

Anton De Vylder, Marc Wylaers

ATP

Melanie Bytebier, Roger Van Hecke

Studenten

Paul Vandevelde, Edward Mahieu, Isolde Dewachtere

Raadgevende leden

Marijke De Keyser, Hilde Robberecht (CA60), Anne Francet, Annelies Vermeir

Ambtshalve

Hendrika Van Nieuwenhove, Leen Veldeman (secretaris)