Commissie AP-nevenactiviteiten

Taakomschrijving

De Commissie AP-nevenactiviteiten onderzoekt de individuele aanvragen van AP-leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten en formuleert er advies aan de faculteitsraad over.

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (decaan)

ZAP

Mia Loccufier, Marc Moeneclaey, Bart Verschaffel

OAP

Stijn Verstichel

ATP

Johanna Louwagie

Studenten

Francis Begyn