Academische Strategische Adviesraad

Taakomschrijving

De Academische Strategische Adviesraad

 • formuleert adviezen aan de faculteitsraad FEA;
 • fungeert als klankbord met betrekking tot de facultaire strategie op het vlak van onderwijs, onderzoek, externe dienstverlening en internationale samenwerking.

De leden van de Academische Strategische Adviesraad zijn ZAP-vertegenwoordigers van de FEA in de centrale adviesorganen en universitaire commissies én de voorzitters van de permanente facultaire commissies.

Samenstelling

Bureau faculteitsbestuur

 • Patrick De Baets, decaan
 • Hennie De Schepper, onderwijsdirecteur (en lid Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, verantwoordelijke FBK Realiseren van stepping stones voor internationalisering in de facultaire opleidingen, verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen, verantwoordelijke FBK Versterken van de werkveldcomponent in de facultaire opleidingen)
 • Filip De Turck, academisch secretaris

ZAP-vertegenwoordigers in universitaire commissies

 • Dick Botteldooren, EA-vertegenwoordiger Onderzoeksraad
 • Koen De Bosschere, voorzitter ICT-commissie en voorzitter ICT-gebruikerscommissie (en verantwoordelijke FBK Opmaken van een masterplan Ardoyen samen met de FBW en de FEB)
 • Gert De Cooman, lid Raad van Bestuur UGent, lid Personeelsbeleidscommissie
 • Dirk De Meyer, EA-vertegenwoordiger Interfacultaire Bibiotheekcommissie
 • Geert De Schutter, ZAP-lid Exacte en Toegepaste Wetenschappen IOF-raad
 • Bjorn De Sutter, EA-vertegenwoordiger ICT-gebruikerscommissie
 • Luc Dupré, expert-lid IOF-raad
 • Leo Kestens, EA-vertegenwoordiger Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
 • Johan Lagae, EA-vertegenwoordiger Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
 • Kim Verbeken, EA-vertegenwoordiger Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering (en verantwoordelijke FBK Realiseren van stepping stones voor internationalisering in de facultaire opleidingen, verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen)
 • Sabine Wittevrongel, EA-vertegenwoordiger Onderzoeksraad (en voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek)

Uitgebreide raad -  voorzitters permanente facultaire commissies en verantwoordelijken facultaire beleidskeuzes (FBK)

 • Michiel Dehaene, verantwoordelijke FBK Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Hendrik De Bie, voorzitter Facultaire Doctoraatscommissie
 • Michel De Paepe, verantwoordelijke FBK Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie en verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Herbert De Smet, voorzitter PR-commissie
 • Bart Dhoedt, verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Jos Knockaert, verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Jelle Laverge, voorzitter Commissie Ethiek en Datamanagement en verantwoordelijke FBK Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Mia Loccufier, voorzitter Facultaire Toetscommissie
 • Patrick Segers, voorzitter Stagecommissie en verantwoordelijke FBK Versterken van de werkveldcomponent in de facultaire opleidingen
 • Marijke Steeman, verantwoordelijke FBK Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie en verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Heidi Steendam, voorzitter Financiële Commissie
 • Dirk Stroobandt, voorzitter Bouw- en Milieucommissie en verantwoordelijke FBK Opmaken van een masterplan Ardoyen samen met de FBW en de FEB
 • Peter Vanden Abeele, verantwoordelijke FBK Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Maarten Van Den Driessche, verantwoordelijke FBK Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Jo Verhaevert, verantwoordelijke FBK Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen