Bouw- en Milieucommissie

Taakomschrijving

De Bouw- en Milieucommissie adviseert de faculteitsraad over :

  • de planning m.b.t. de gebouwen FEA (op korte, middellange en lange termijn);
  • de planning i.v.m. onderhoud en renovatie van de bestaande infrastructuur;
  • opvolgen van projecten in uitvoering;
  • oplossen van problemen i.v.m. ruimtelijke ordening en verdeling van lokalen en gebouwen;
  • de behandeling van specifieke facultaire milieu- en veiligheidsaangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter

Dirk Stroobandt (EA06)

ZAP/OP3

Jan Belis (EA14), Luuk Boelens (EA15), Guy Châtel (EA01), Michel De Paepe (EA03), Wim De Waele (EA08), Marc Moeneclaey (EA07), Jelle Saldien (EA18), Peter Van Daele (EA05), Lieva Van Langenhove (EA11)

OAP

Jasper Juchem (secretaris), Jeroen Lauwaert

ATP

Peter Guns

Studenten

Pieter Haegeman, Edward Mahieu

Adviserend ZAP

Luc Taerwe (vertegenwoordiger universitaire bouwcommissie)

Documenten & Verslagen