Curriculumcommissie

Taakomschrijving

Bij bevoegdheidsdelegatie (aan de voorzitter) wordt beslist over :

  • aanvragen voor studieduurverkorting en vrijstelling van bepaalde examens op grond van vroeger behaalde diploma's
  • aanvragen voor toelating om onderwijsactiviteiten te volgen en examens af te leggen aan een andere Belgische universiteit of een instelling van academisch onderwijs in het buitenland
  • aanvragen voor geïndividualiseerde trajecten (GIT)
  • voorstellen van opleidingsonderdelen naar keuze
  • masterproef: goedkeuring taal, titel en samenstelling leescommissies

De faculteitsraad bekrachtigt de genomen beslissingen.

Samenstelling 2016-2017

Voorzitter

Gert De Cooman (onderwijsdirecteur)

ZAP

Bart Dhoedt (voor ACTCingw), Dirk De Meester (voor OCingwA), Tom De Mulder (voor OCingwB), Joris Thybaut (voor OCingwCT), Lieva Van Langenhove (voor OCingwM en OCingwMaTEX), Koen De Bosschere (voor OCingwC), Dirk Stroobandt (voor OCingwE), Dick Botteldooren (voor OCingwTN), Michel De Paepe (voor OCingwWE), Dries Van Thourhout (voor OCingwMaFOT), Birger Raa (voor OCingwMaBS), Patrick Segers (voor OCingwMaBIT), Pieter Uyttenhove (voor OCMaSRP), Jean-Marie Noterdaeme (voor OCingwMaNE en OCingwFUSION-EP), Bart Merci (voor OCingwMaFSE), Jos Knockaert (voor OCindwEM/E), Jo Verhaevert (voor ACTCindw en OCindwEI), Jan Detand (voor OCindwIO), Greet Deruyter (voor OCindwB), An Verberckmoes (voor OCindwCH), Helga Naessens (voor OCindwI), Kurt Stockman (ter vervanging van de voorzitter van de OC voor de Postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs), Jan Fostier (ter vervanging van de voorzitter van de OC voor de Master of Science in Bioinformatics)

OAP

Femke De Backere, Sven Rogge, Annick Van Deynse

Studenten

ingenieurswetenschappen: Frederik Kussé, Basile Van Weyenberg
industriële wetenschappen Campus Kortrijk: NN, NN
industriële wetenschappen Campus Schoonmeersen: Philippe Bogaerts, Laurens D'hooge

Ambtshalve

Sarah Bogaert (trajectbegeleider industriële wetenschappen campus Schoonmeersen), Melanie Bytebier (trajectbegeleider ingenieurswetenschappen - secretaris), Carine Vertriest (trajectbegeleider industriële wetenschappen campus Kortrijk)

Vergaderingen

    De verslagen vanaf academiejaar 2014-2015 kunnen geraadpleegd worden via documentenbeheer