Curriculumcommissie

Taakomschrijving

Bij bevoegdheidsdelegatie (aan de voorzitter) wordt beslist over :

  • aanvragen voor studieduurverkorting en vrijstelling van bepaalde examens op grond van vroeger behaalde diploma's;
  • aanvragen voor toelating om onderwijsactiviteiten te volgen en examens af te leggen aan een andere Belgische universiteit of een instelling van academisch onderwijs in het buitenland;
  • aanvragen voor geïndividualiseerde trajecten (GIT);
  • voorstellen van opleidingsonderdelen naar keuze;
  • masterproef: goedkeuring taal, titel en samenstelling leescommissies.

De faculteitsraad bekrachtigt de genomen beslissingen.

Samenstelling

Voorzitter

Gert De Cooman (onderwijsdirecteur)

ZAP

Bart Dhoedt (voor ACTCingw), Dirk De Meester (voor OCingwA), Tom De Mulder (voor OCingwB), Joris Thybaut (voor OCingwCTM), Lieva Van Langenhove (voor OCingwMaTEX), Eric Laermans (voor OCingwC), Dirk Stroobandt (voor OCingwE), Dick Botteldooren (voor OCingwTN), Michel De Paepe (voor OCingwWE), Dries Van Thourhout (voor OCingwMaFOT), Birger Raa (voor OCingwMaBS), Patrick Segers (voor OCingwMaBIT), Luuk Boelens (voor OCMaSRP), Jean-Marie Noterdaeme (voor OCingwMaNE en OCingwFUSION-EP), Bart Merci (voor OCingwMaFSE), Jo Verhaevert (voor OCingwBa en OCindwEI), Kurt Stockman (voor OCingwBa), Sofie Van Hoecke (voor OCindwEI), Ludwig Cardon (voor OCindwEM/E), Jos Knockaert (voor OCindwEM/E), Jan Detand (voor OCindwIO), Greet Deruyter (voor OCindwB), An Verberckmoes (voor OCindwCH), Veerle Ongenae (voor OCindwI), Eli De Poorter (ter vervanging van de OC-voorzitter voor Postgraduaat Internet of Things), Jan Fostier (ter vervanging van de OC-voorzitter voor Master of Science in Bioinformatics), zie ATP (voor Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs)

OAP

Femke De Backere, Sven Rogge, Annick Van Deynse

ATP

Kristel Dewulf (ter vervanging van de OC-voorzitter voor de Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs)

Studenten

ingenieurswetenschappen: Charlotte Thyssen, NN
industriële wetenschappen Campus Kortrijk: Lore Brosens, Maud Verstringe
industriële wetenschappen Campus Schoonmeersen: Samantha De Paepe, Paul Vandevelde

Ambtshalve

Sarah Bogaert (trajectbegeleider industriële wetenschappen campus Schoonmeersen), Melanie Bytebier (trajectbegeleider ingenieurswetenschappen - secretaris), Carine Vertriest (trajectbegeleider industriële wetenschappen campus Kortrijk)

Vergaderingen

    De verslagen vanaf academiejaar 2014-2015 kunnen geraadpleegd worden via documentenbeheer