Financiële Commissie

Taakomschrijving

De Financiële Commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

Samenstelling

Voorzitter

Heidi Steendam (EA07)

ZAP

Bart Verschaffel (voor EA01), Jo Verhaevert (voor EA05, EA06, EA07), Christian Vanhove (voor EA05, EA06, EA07), Wim De Waele (voor EA03, EA08, EA18), Paul Kiekens (voor EA11), Tom De Mulder (voor EA14, EA15), Hendrik De Bie (voor EA16, EA17)

OAP

Amélie Chevalier, Sven Rogge

ATP

Jeroen Ongenae

Studenten

Thomas Deberlanger, Andries Deroo (IAESTE), Ruben Janssens

Ambtshalve

Muriel Vervaeke