Facultaire Evaluatiecommissie Integratiekader

Taakomschrijving

De Facultaire Evaluatiecommissie Integratiekader:

  • staat in voor de reguliere evaluatie van het onderwijzend personeel van groep 3 (docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar), groep 2 (werkleider) en groep 1 (lector, hoofdlector);
  • staat in voor het evalueren van de prestaties in functie van de taakomschrijving en de gecorreleerde benoeming, met het oog op de benoeming van OP3- en OP1-leden in het integratiekader;
  • het vastleggen van, het geven van feedback over en de toetsing van prestaties ten aanzien van gepersonaliseerde doelstellingen, met het oog op de bevordering van OP3- en OP1-leden in het integratiekader;
  • heeft volmacht om namens de faculteitsraad de taakomschrijvingen van de leden van het integratiekader te onderzoeken en goed te keuren.

Samenstelling

  • Patrick De Baets (decaan - voorzitter)
  • Filip De Turck (academisch secretaris)
  • Gert De Cooman (onderwijsdirecteur)
  • Sofie Van Hoecke
  • Marc Vanhaelst