Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen biomedische ingenieurstechnieken

Taakomschrijving

De Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen biomedische ingenieurstechnieken (OCingwMaBIT)

  • is verantwoordelijk voor:
    • Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (EMBITE)
    • Master of Science in Biomedical Engineering (EMBIEN)
    • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken en Master of Science in Biomedical Engineering (EZBIOE); i.s.m. de ACTCingw voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen
    • Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (EDBIIR)
  • is adviserend aan het Management Committee voor de International Master of Science in Biomedical Engineering (EMBIME)

Samenstelling 2016-2017

Voorzitter

Patrick Segers

Vice-voorzitter

Johan Stiens (VUB)

ZAP

Klaus Bacher (GE05), Roel Van Holen (EA06), Carlos De Wagter (GE17), Peter Dubruel (WE07), Pieter Rombouts, Stefaan Vandenberghe, Pascal Verdonck,
Nico Buls (VUB), Erik Catrysse (VUB), Iris De Graeve (VUB), Aldo Scafoglieri (VUB), Michel Sonck (VUB), Jef Vandemeulebroecke (VUB), Dirk Verellen (VUB)

OAP

Amélie Chevalier, Mathias Polfliet (VUB, secretaris)

Studenten

Astrid De Cloet (EMBIEN), Mechiel Nieuwoudt (EMBIME), Hannah Notebaert (EMBIEN), Silke Roegiers (EMBIEN), Laure Van De Steene (EBTNAT/EMBIEN), Arne Vandekerckhove (EMBIEN)
Mahta Mazioumi (VUB), Selin Tas (VUB)

Adviserend OAP

Willeke Staljanssens

Adviserende leden

alle andere lesgevers uit de opleidingen biomedische ingenieurstechnieken

Adviesgroep

Herbert De Breuck (Luxilon Industries), Maarten De Vleeschouwer (Materialise), Peter Dierickx (AZ Maria Middelares), Luc Fockedey (St-Jude Medical), An Fremout (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), Toon Van de Ven (Siemens Healthcare), Carl Van Himbeeck (Cochlear)

Website

Website OCingwMaBIT