Facultaire Evaluatiecommissie ZAP

Taakomschrijving

De Facultaire Evaluatiecommissie ZAP:

  • voert de reguliere evaluatie van het zelfstandig academisch personeel en de gastprofessoren uit;
  • staat in voor de vastlegging van, het geven van feedback over en de toetsing van prestaties ten aanzien van gepersonaliseerde doelstellingen voor ZAP-leden die in de functionele loopbaan zijn gestapt;
  • heeft volmacht om namens de faculteitsraad de taakomschrijvingen van het zelfstandig academisch personeel en de gastprofessoren te onderzoeken en goed te keuren.

Samenstelling

  • Patrick De Baets (decaan - voorzitter)
  • Filip De Turck (academisch secretaris)
  • Gert De Cooman (onderwijsdirecteur)
  • Karen De Clerck
  • Mia Loccufier