Facultaire ZAP-loopbaan/bevorderingscommissie

Taakomschrijving

De Facultaire ZAP-loopbaan/bevorderingscommissie:

  • onderzoekt en formuleert advies aan de faculteitsraad rond:
    • algemene facultaire modaliteiten met betrekking tot het vastleggen van, de feedback over en de toetsing van de prestaties ten aanzien van gepersonaliseerde doelstellingen voor ZAP-leden en OP3-leden die in de functionele loopbaan zijn gestapt;
    • inschaling bij aanstelling of benoeming ZAP en bezoldigde gastprofessoren;
    • hernieuwing aanstelling ZAP-, OP3- en OP1-leden;
    • hernieuwing aanstelling gastprofessoren.
  •  heeft volmacht om namens de faculteitsraad de taakomschrijvingen van doctor-assistenten te onderzoeken en goed te keuren.

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (EA08)

ZAP

Pieter Uyttenhove (EA01), NN (EA03), Filip De Turck (EA05, academisch secretaris), Bart Dhoedt (EA05), Marc Moeneclaey (EA07), Patricia Verleysen (EA08), Marie-Françoise Reyniers (EA11), Luc Taerwe (EA14), Luuk Boelens (EA15), Hennie De Schepper (EA16), Veronique Van Speybroeck (EA17), El-Houssaine Aghezzaf (EA18)

OAP

Femke De Backere, Sven Rogge

ATP

Veerle Van Beversluys, Roger Van Hecke

Studenten

Reinier Broucke

Raadgevende leden

Bij de behandeling van agendapunten die betrekking hebben op het onderzoeken van en adviseren aan de faculteitsraad omtrent de algemene facultaire modaliteiten met betrekking tot het vastleggen van, de feedback over en de toetsing van de prestaties ten aanzien van gepersonaliseerde doelstellingen voor ZAP- en OP3-leden  die in de functionele loopbaan zijn gestapt, worden de leden van de Facultaire Evaluatiecommissies (ZAP en Integratiekader) die geen stemgerechtigd lid zijn van de Facultaire ZAP-loopbaan/bevorderingscommissie (dit zijn Karen De Clerck, Gert De Cooman, Mia Loccufier, Sofie Van Hoecke en Marc Vanhaelst) eveneens uitgenodigd als raadgevend lid.