Onderwijsevaluaties

 

(go to English version)

 

Flyer OnderwijsevaluatiesIn het kader van de kwaliteitszorg van het onderwijs dat verzorgd wordt door de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur worden er jaarlijks twee onderwijsevaluaties georganiseerd waarbij de mening van de studenten wordt gevraagd over een aantal gevolgde vakken uit het voorgaande semester. Dankzij deze evaluaties sporen we mogelijke knelpunten op, maar ook positieve commentaren zijn onontbeerlijk om het onderwijsproces in de juiste banen te leiden en onze lesgevers tijdig van de nodige aanwijzingen te voorzien. De resultaten van de onderwijsevaluaties worden altijd bezorgd aan de betrokken lesgevers en aan de organisatoren van de opleidingen om eventuele verbetertrajecten op te stellen. Mogelijke problemen worden verder opgevolgd door de onderwijsdirecteur. Dit alles helpt ons om het onderwijs aan onze faculteit verder te optimaliseren en verbeteren.

De enquête verloopt elektronisch (zie link onderaan de pagina - inloggen met UGent-account). Aan de hand van meerkeuzevragen en extra ruimte voor commentaar is er uitgebreid de gelegenheid om ervaringen, meningen en suggesties over de gevolgde vakken mee te delen. Deelname is verplicht.

We willen benadrukken dat de evaluatie anoniem verloopt en dat de antwoorden niet met een individueel persoon in verband kunnen worden gebracht. Een ruime en representatieve deelname is essentieel, omdat anders de resultaten niet ontvankelijk noch bruikbaar zijn.

 

 

Aan de studenten wordt gevraagd om de enquête eerlijk en persoonlijk in te vullen en de commentaren correct en beleefd te formuleren, zodat wij maximaal gebruik kunnen maken van de resultaten.

 

Met vriendelijke groet,
Prof. Hennie De Schepper
Onderwijsdirecteur Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Voorzitter Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs FEA

Deelnemen

De onderwijsevaluaties worden afgenomen via Oasis.ugent.be. Wanneer er vakken geëvalueerd worden die jij hebt gevolgd, ontvang je een uitnodigingsmail met daarin de rechtstreekse link naar Oasis.

Feedback

Benieuwd wat er gebeurt met de resultaten van de enquêtes? Bekijk de FRiS-informatiefilmpjes op YouTube.

Meer informatie

Organisatie en verwerking van de onderwijsevaluaties (facultaire afspraken FR131218)