Erasmus Belgica

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen van België te bevorderen. Het initiatief is er gekomen met steun van het Prins Filipsfonds.

Doel is de universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid te geven om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen (van 3 tot 12 maanden). Het moet de studenten de kans geven om zich via hun studie effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België en hen de mogelijkheid bieden zich aan te passen aan een andere omgeving en een andere mentaliteit.

Bestemmingen

Procedure