Uitwisseling buiten Europa

Deadlines

De facultaire deadline voor het indienen van uitwisselingsaanvragen buiten Europa is 13 januari 2017 om 17u00. Laattijdige aanvragen zullen niet aanvaard worden.

Algemene info over de procedure voor uitgaande studenten buiten Europa

  Voor bestemmingen buiten Europa zijn er drie mogelijkheden:

  • Facultaire bilaterale raamakkoorden: Dit zijn akkoorden opgesteld vanuit één vakgebied van onze faculteit. Voorrang wordt gegeven aan studenten uit de betrokken opleiding(en).
  • Interfacultaire bilaterale raamakkoorden: Dit zijn akkoorden opgesteld vanuit verschillende faculteiten. Deze kunnen dus toegankelijk zijn voor studenten uit meerdere opleidingen, op voorwaarde dat de betreffende opleiding ter plaatse aangeboden wordt. De concurrentie kan dus groter zijn.
  • Institutionele bilaterale raamakkoorden: Dit zijn akkoorden opgesteld vanuit de UGent als geheel, en kunnen dus toegankelijk zijn voor studenten uit alle opleidingen (op voorwaarde dat jouw opleiding daar gegeven wordt). De concurrentie kan dus groter zijn.

  Om je te helpen doorheen de procedure die volgt, zijn er 3 soorten mensen belangrijk:

  1. De BIRAK contactpersoon (BCP), die de contacten onderhoudt met de buitenlandse bestemming, en die je bijstaat in de keuze van opleidingsonderdelen in het buitenland en het vervolledigen van je curriculum aan de UGent in je uitwisselingsjaar. Je vindt je BCP in de lijst van bestemmingen. Opgelet ! Deze lijst wordt regelmatig geüpdated. Institutionele bilateral raamakkoorden worden beheerd door de centrale Afdeling Internationalisering (AIB). Geef je interesse zo snel mogelijk vrijblijvend door aan de FIRO. De faculteit krijgt immers niet elk jaar uitwisselingsplaatsen toegewezen. Gelieve hiermee rekening te houden.
  2. De Opleidingscommissie van je opleiding, die je volledige curriculum moet goedkeuren, zodat het voldoet aan de vereisten voor het diploma. Binnen elke opleidingscommissie fungeert één of meerdere personen als Academic exchange coordinator (DC).
  3. De FIRO volgt de vooruitgang op van de procedure en komt tussen bij problemen. 

  Meer info over de mogelijke financieringskanalen.

  Volg onderstaande procedure nauwkeurig op en je voorbereiding zal vlot verlopen.

   Kiezen...

   1. Ga zeker naar de infosessies.
   2. Lees grondig het uitwisselingsstappenplan van de Afdeling Internationalisering van de UGent. Die gids bevat heel wat nuttige informatie, o.a. over de mogelijke bestemmingen, praktische voorbereiding (aanvraag, taal), beursmogelijkheden, contactadressen, enz.
   3. Beslis in welk land en aan welke universiteit je wenst te studeren aan de hand van de lijst met partnerinstellingen.
   4. Check of je voldoet aan de modaliteiten van je opleiding.
   5. Ga langs bij de BCP om je uitwisseling te bespreken.

   Ik wil op uitwisseling gaan

   Opmaken van je dossier

   1. Behoor je tot de opleiding van de BCP: bepaal samen met de BCP de opleidingsonderdelen die je in het buitenland wil gaan volgen en laat je curriculumformulier ondertekenen.
    Behoor je niet tot de opleiding van de BCP of is er geen BCP: stel zelf je curriculumformulier op.
   2. Volg de centrale aanvraagprocedure, met deze facultaire specificaties:
   • Motivering: voor intern gebruik, niet verplicht
   • Learning Agreement: verplicht voor elke initiële uitwisselingsaanvraag.
   • Documenten: verplicht voor elke initiële uitwisselingsaanvraag: door BCP getekend curriculumformulier opladen

   Beslissing over je dossier

   1. Tegen eind maart krijg je van de faculteit bericht over de geselecteerde bestemming. Nadien word je door de Afdeling Internationalisering genomineerd.
   2. De partnerinstelling zal je zelf contacteren met de beslissing over aanvaarding. Voor de studenten die in het eerste semester op uitwisseling willen gaan, is dit meestal voor eind juni. Voor studenten die in het tweede semester op uitwisseling gaan, is dit meestal voor eind december.
   3. Ingeval de gastuniversiteit een eigen procedure en deadline heeft, is de student zelf verantwoordelijk. Sommige buitenlandse universiteiten stellen extra eisen, bijvoorbeeld een geldig TOEFL resultaat. Vervolledig dit dossier indien vereist. De Afdeling Internationalisering en het FIRO komen hierin niet tussen!
   4. De Afdeling Internationalisering zal je kort voor vertrek informeren over de praktische schikkingen.

   Ik ben aanvaard

   1. Indien je je masterproef gaat afwerken in het buitenland, moet je ook het Thesis Information Sheet invullen en opladen bij "Documenten" in Oasis tegen 30 juni 2017. Gelieve ook zeker de FEA-modaliteiten voor masterproeven te raadplegen.
   2. Schrijf je opnieuw in op de rol van de UGent, voor de opleiding die je wenst te volgen, liefst zo vroeg mogelijk na de proclamatie.
   3. Je kan vertrekken! Het is aanbevolen 1 of 2 weken voor de start van de lessen te vertrekken om je te kunnen installeren. Sommige bestemmingen leggen dit op en bieden welkomstsessies (met taalinitiatie) aan.

   Na mijn terugkeer in België

   1. Ten laatste 14 dagen na je terugkeer uit de buitenlandse partnerinstelling, stuur je het formulier "Studentenverklaring" naar de Afdeling Internationalisering terug. Als je het formulier niet terugstuurt, zal je beurs niet uitbetaald worden.
   2. Je zal ook een "Studentenverslag" moeten invullen.
   3. Bezorg tenslotte een kopie van je cursusnota’s aan de BCP van de partnerinstelling, als informatie voor de volgende lichting studenten. Je kan hem ook je positieve of negatieve ervaringen meedelen.

   Ingeval van problemen op je bestemming met het onderwijsprogramma contacteer steeds de studie- en trajectbegeleider.