Internationale en Erasmus Mundus Masters

Geïnteresseerd om je masterdiploma te behalen in een internationale context? Dat kan door de Erasmus Mundus programma's of door andere opleidingen die gezamenlijk met internationale universiteiten worden aangeboden.

Aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur kan je kiezen uit onderstaande internationale masterprogramma's die leiden tot de titel van burgerlijk ingenieur.

European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics

International Master of Science in Biomedical Engineering

International Master of Science in Fire Safety Engineering

Master of Science in Textile Engineering