Masteropleidingen

Zowel een verdere verbreding als een dieper gaande vakspecialisatie worden aangebracht in de masteropleiding. Deze duurt 2 jaar (voor industriële wetenschappen 1 jaar) en vereist vanzelfsprekend een extra stuk gevorderde wetenschappelijke basisvorming. Die combinatie is een typisch kenmerk van de masteropleiding.

Door de integratie van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur in een netwerk van hooggekwalificeerde Europese ingenieursscholen, zal je de masteropleiding niet alleen kunnen volgen aan de eigen faculteit, maar desgewenst ook aan andere faculteiten in Europa.

Burgerlijk ingenieur

Burgerlijk ingenieur-architect

Stedenbouw en ruimtelijke planning

Industrieel ingenieur (Campus Schoonmeersen, Gent)

Industrieel ingenieur (Campus Kortrijk)

  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT:
    • afstudeerrichting Elektronica (enkel herinschrijvingen)
    • afstudeerrichting Multimedia en informatietechnologie (enkel herinschrijvingen)
    • afstudeerrichting Ingebedde systemen