Masteropleidingen Ingenieurswetenschappen

Architectuur

Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

Biomedische ingenieurstechnieken

Bouwkunde

Chemische technologie

Computerwetenschappen

New programme (English) in academic year 2014-2015

Elektrotechniek

Fire Safety Engineering

Fotonica

Materiaalkunde

New programme (English) in academic year 2014-2015

Nuclear Fusion

Stedenbouw en ruimtelijke planning

Textile Engineering

Toegepaste natuurkunde

Werktuigkunde-elektrotechniek