Master-na-masteropleidingen

 Eens het masterdiploma in de ingenieurswetenschappen behaald, kan je aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur onderstaande master-na-masteropleiding volgen:

 

Voor een volledig overzicht van alle mogelijke master-na-masteropleidingen (buiten de eigen faculteit) verwijzen we naar de UGent Studiekiezer en naar de Afdeling Studieadvies.