Toegang tot de masterprogramma's ingenieurswetenschappen

Bruggen bouwen in je carrière

Wie in het bezit is van een bachelor- en/of masterdiploma van hoger onderwijs (aan of buiten de universiteit) en de overstap wil maken naar de opleiding Master of Science in de ingenieurswetenschappen, kan dit op verschillende manieren:

 1. De student heeft rechtstreekse toegang tot het regulier masterprogramma.
  Duur: twee academiejaren (120 studiepunten).
 2. De student wordt toegelaten op basis van een eerder behaald ander diploma van Master (of van een academische opleiding van de tweede cyclus) dat inhoudelijk dicht aansluit bij het diploma dat hij wenst te behalen maar waarbij nog enige voorkennis ontbreekt. De student volgt een aangepast masterprogramma.
  Duur: twee academiejaren (120 studiepunten).
 3. De student heeft een diploma van een academisch gerichte bachelor- of masteropleiding dat geen rechtstreekse toegang verleent tot het masterprogramma. De student kan een voorbereidingsprogramma volgen waarbij hij/zij eerst de nodige voorkennis verwerft om daarna rechtstreeks door te stromen naar de masteropleiding.
  Duur: voorbereidingsprogramma maximum 90 studiepunten + regulier masterprogramma 120 studiepunten.
 4. Specifiek voor de Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning kan een student na het voltooien van een professionele bacheloropleiding eerst een schakelprogramma volgen waarin hij/zij de nodige voorkennis verwerft om daarna rechtstreeks door te stromen naar de masteropleiding.
  Duur: schakelprogramma 48 studiepunten + regulier masterprogramma 120 studiepunten.

Masters of Science in de ingenieurswetenschappen

Reguliere, aangepaste en voorbereidingsprogramma's zijn te raadplegen via onderstaande links

  Internationale masterprogramma's