Industrieel ingenieur - Gent

Kiezen voor de opleiding industrieel ingenieur

De opleiding industriële wetenschappen begint met een sterke basis van wetenschappelijke vakken. Daarna specialiseer je je in een specifiek technologisch domein. De kennis die je verwerft, is veeleer toepassingsgericht en probleemoplossend. Je gebruikt die kennis om bestaande systemen te verbeteren en om nieuwe concepten in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext te ontwerpen of toe te passen. Typerend voor de opleiding zijn de talrijke oefeningen en practica in de laboratoria en de veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten, stages, bachelorproef en masterproef.

Informatieve filmpjes

Maak kennis met de opleiding industrieel ingenieur

Maak kennis met de opleiding

Is de opleiding industriële wetenschappen iets voor mij?

Info voor studiekiezers: is deze opleiding iets voor mij?

Voorstelling van onze masteropleidingen industriële wetenschappen

Voorstelling van al onze masteropleidingen

Waarom industrieel ingenieur aan de UGent studeren?

Waarom kiezen voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur?

De industrieel ingenieur aan het werk

Ingenieurs aan het werk

Hoe kan ik me voorbereiden op de studies van industrieel ingenieur? 

Hoe kan ik me voorbereiden op de studies?

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de opleiding industriële wetenschappen. 

Contact

Nog vragen? Mail naar