Industrieel ingenieur - Gent

Kiezen voor de opleiding industriële wetenschappen

De opleiding industriële wetenschappen begint met een sterke basis van wetenschappelijke vakken. Daarna specialiseer je je in een specifiek technologisch domein. De kennis die je verwerft, is veeleer toepassingsgericht en probleemoplossend. Je gebruikt die kennis om bestaande systemen te verbeteren en om nieuwe concepten in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext te ontwerpen of toe te passen. Typerend voor de opleiding zijn de talrijke oefeningen en practica in de laboratoria en de veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten, stages, bachelorproef en masterproef.

Praktische info

  • Rekenmachine: Voor de tussentijdse evaluaties (eerste bachelor) en periodegebonden evaluaties waarbij -mits goedkeuring van de lesgever- een rekenmachine toegelaten is, wordt enkel het gebruik van het type TI-30XB Multiview toegelaten, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld door de verantwoordelijke lesgever.

Contact

Marijke De Keyser