Veel gestelde vragen over de opleiding ingenieurswetenschappen

 

Zie ook filmpje: Maak kennis met de opleiding burgerlijk ingenieur.

1ste bachelor Gemeenschappelijk jaar algemene vorming 60 studiepunten
2e bachelor
3de bachelor

Opleiding specifieke vorming: keuze uit 7 afstudeerrichtingen:

- Biomedische ingenieurstechnieken

- Bouwkunde

- Chemische technologie en materiaalkunde

- Computerwetenschappen

- Elektrotechniek

- Toegepaste natuurkunde (uniek in Vlaanderen)

- Werktuigkunde-elektrotechniek
120 studiepunten
1ste master
2de master

Gespecialiseerde vorming:

- Bioinformatics: engineering

- Biomedical engineering

- Chemical engineering

- Civil engineering

- Computer science engineering

- Electrical engineering

- Electromechanical engineering

- Engineering physics (uniek in Vlaanderen)

- Fire Safety engineering (uniek in Vlaanderen)

- Industrial engineering and operations research (uniek in Vlaanderen)

- Sustainable materials engineering

- Textile engineering (uniek in Vlaanderen)

- European master nucleair fusion science and engineering physics

- European master Photonics

- International master Fire safety engineering

120 studiepunten

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk en bestaat uit 6 vakken in eerste semester, 6 vakken in tweede semester en een jaarvak. De focus ligt hier vooral op een stevige basisvorming in wiskunde en wetenschappen. Deze vakken worden aangevuld met het projectvak “Modelleren, maken en meten” en het vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek”.

Gedurende de eerste lesmaand krijg je het vak Basiswiskunde. Dit vak frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op en verdiept en vult aan waar nodig zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding.

In het projectvak “Modelleren, maken en meten” ga je in groepjes aan de slag als een echte ingenieur. Je kan kiezen uit één van de 20 voorgestelde projecten. Bv. programmeer een app, bouw een sluis, produceer biodiesel, organiseer een productielijn, maak een robot, enz. Zo leer je zelfstandig informatie verzamelen en kritisch beoordelen, een projectplanning opstellen, in groep taken verdelen en uitvoeren, technisch-wetenschappelijke rapporten schrijven, professionele diavoorstellingen maken en op een constructieve manier feedback en input geven op de resultaten van je medestudenten

Het maatschappelijk vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek omvat 6 weken les. Daarna pas je de verworven kennis toe op concreet projectonderwerp tijdens de DOE-week. Deze week is volledig gewijd aan dit vak; er zijn in die week geen activiteiten of verplichtingen voor andere vakken. Je krijgt zo de basis om je ingenieursvaardigheden op een ethisch verantwoorde manier en in een brede maatschappelijke context succesvol toe te passen. Denk bv. aan de impact van technische projecten op het milieu en de samenleving inschatten, een goed idee effectief uitwerken en op de markt brengen.

Vanaf het tweede jaar maak je een keuze uit één van de 7 afstudeerrichtingen.

Wiskunde en wetenschappen worden dan aangevuld met meer technische vakken: algemene ingenieursvakken en specialisatievakken in het gekozen vakdomein (je afstudeerrichting). Maatschappelijk vormende vakken en de projectlijn blijven doorheen de opleiding behouden. Zo stimuleren we je creativiteit, communicatievaardigheden, ontwerpvaardigheden en zelfwerkzaamheid.

Na de bachelor kies je voor één van onze 15 masteropleidingen, waarvan enkele uniek zijn in Vlaanderen.

In de tweejarige masteropleiding zal je zowel je kennis verbreden, alsook je verder specialiseren in je vakgebied. Er zijn nog een aantal verplichte vakken, maar je kan ook kiezen uit een uitgebreid pakket aan keuzevakken, waaronder een stage, in binnen- of buitenland. De opleiding legt enerzijds de klemtoon op geavanceerde industriële toepassingen en technieken en anderzijds op de creatie van nieuwe kennis, innovatie dus. Die combinatie is een typisch kenmerk van de opleiding.

De masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen worden in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het ingenieursberoep, en leer je het Engelstalig vakjargon kennen. Daarnaast zal je ook in contact komen met internationale studenten die dezelfde opleiding volgen. Als je dat wilt, kan je een Nederlandstalig alternatief volgen.

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

Bachelor in de ingenieurswetenschappen 2

 

Zie filmpje: Maak kennis met de opleiding burgerlijk ingenieur.

Zie ook nieuw programma op de facultaire website. Daar vind je ook een korte beschrijving van de inhoud van alle vakken.

De bachelor in de ingenieurswetenschappen wordt hervormd. Vanaf AJ 2020-2021 starten we met een nieuw programma in 1ste bachelor. Tweede en derde bachelor worden aansluitend hierop ook aangepast.

Lestabel

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM
Basiswiskunde 3 1
Natuurkunde I 6 1
Wiskundige analyse I 6 1
Discrete wiskunde I 4 1
Scheikunde: bouw van de materie 4 1
Modelleren, maken en meten 4 1
Informatica 6 J*
Wiskundige analyse II 4 2
Meetkunde en lineaire algebra 7 2
Scheikundige thermodynamica 3 2
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek 6 2
Materiaaltechnologie 4 2
Duurzaamheid, ondernemen en ethiek 3 2

*Jaarvak

 

 

In de opleiding burgerlijk ingenieur is er een stevig pakket wiskunde in 1ste en 2de bachelor. Dit is noodzakelijk, omdat je als ingenieur later in je job veel beslissingen zult moeten nemen op basis van wiskundige modellen. Dit is kenmerkend voor de opleiding en maakt ook het verschil met de opleiding industrieel ingenieur. Burgerlijk ingenieurs zijn conceptuele denkers. Industrieel ingenieurs zijn veeleer toepassingsgericht.

 

In 1ste bachelor starten we met het vak Basiswiskunde in de eerste lesweken. Dit vak frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op en verdiept en vult aan waar nodig, zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding.

 

Zie ook 'Hoe is de opleiding opgebouwd?'.

 

Om met succes de opleiding burgerlijk ingenieur te doorlopen is het sterk aangeraden om 6u wiskunde of meer gevolgd te hebben in de derde graad secundair onderwijs. Onze studenten komen hoofdzakelijk uit volgende richtingen: ASO richtingen met pool wiskunde of TSO industriële wetenschappen.
Aantal uren wiskunde in SO Onderwijsvorm SO
1u-3u 4u-5u 6u 7u of meer ASO TSO KSO andere
Burgerlijk ingenieur 0,2% 0,9% 23,7% 75,2% 97,6% 2,2% 0,1% 0,1%
Burgerlijk ingenieur-architect 1,3% 6% 50,1% 42,6% 93,9% 3,1% 2,8% 0,2%
Industrieel ingenieur 1,6% 10,9% 41,5% 46% 81,3% 18,3% 0,2% 0,2%

Cijfers uit UGI, AJ 2013-2014 t.e.m. AJ 2019-2020: percentage aan studenten uit verschillende vooropleidingen secundair onderwijs, voor elk van de studierichtingen aan onze faculteit.

Naast voorkennis en intelligentie is inzet en motivatie ook heel belangrijk om te slagen.

 

 

Samen met de andere Vlaamse universiteiten organiseren we ijkingstoetsen die verschillende aspecten van je wiskundeniveau testen. Deelname aan de toets is verplicht om te kunnen starten met de opleiding. Het resultaat dat je behaalt is echter niet bindend; m.a.w. het resultaat heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding. De toets helpt je wel om in te schatten of je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding. Achteraf krijg je genuanceerde feedback op je resultaten.

Denk eraan dat inschrijven voor de ijkingstoets verplicht is via www.ijkingstoets.be.

Verplichte deelname betekent dat je niet kan inschrijven voor de opleiding zonder attest van deelname. Het ondertekende deelnameattest moet je voorleggen bij inschrijving.

Alle informatie over de ijkingstoetsen is terug te vinden op deze pagina.

 

 

Zomercursussen

De faculteit organiseert voor haar studenten zomercursussen voor wiskunde en chemie.

 • Zomercursus wiskunde: van 31/08/2020 t.e.m. 4/09/2020
 • Zomercursus scheikunde: van 7/09/2020 t.e.m. 10/09/2020

Meer info en inschrijven

 

Onthaaldag

De faculteit organiseert op donderdag 17 en vrijdag 18 september onthaaldagen voor haar nieuwe studenten 1ste bachelor. Zo ben je goed voorbereid om de week erna vlot van start te gaan.

Op het programma van de onthaaldag staat o.a.

 • IT ondersteuning en configuratie van je laptop
 • Kennismaking met UGent platformen zoals Ufora en Oasis
 • Kennismaking met trajectbegeleiding, monitoraat en studentensecretariaat
 • Opbouw van het eerste jaar: lessenrooster, tussentijdse testen, zelftest Basiswiskunde
 • Groepsindeling
 • Aankoop cursussen
 • Kennismaking met je medestudenten en de studentenverenigingen

Meer info en inschrijven

 

Laptop

Een laptop is verplicht en noodzakelijk vanaf het eerste bachelor jaar. Lees meer over de minimumvereisten.
 

 

Niet noodzakelijk. De lessen natuurkunde en scheikunde starten met een herhaling van al de nodige stof ("start vanaf nul"), zodat iedereen na 2-3 weken op hetzelfde niveau zit. Voor wie het wenst, is er ook een zomercursus scheikunde.

 

Dit schema geldt als model en is gebaseerd op het vakkenpakket van dit academiejaar. Uren en dagen kunnen variëren naargelang van de groepsindeling.

We bekijken momenteel hoe we volgend academiejaar concreet gaan invullen, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen in het kader van Covid-19.

Semester 1 week 1-3 burgerlijk ingenieur

Semester 1 week 4-12 burgerlijk ingenieur

Semester 2 burgerlijk ingenieur

Belangrijke principes uit de theorielessen worden steeds ingeoefend. Er worden soms ook opdrachten meegegeven om thuis op te lossen.

Doorheen de bachelor loopt er ook een projectlijn, waar je kennis maakt met de praktijk van een burgerlijk ingenieur. Dit begint al in het 1ste semester van 1ste bachelor met het vak "Modelleren, maken en meten". Daarin zal je een project uitwerken met een groepje medestudenten, onder begeleiding van een onderzoeker. Samen staat de groep in voor een ontwerp, de taakverdeling en de schriftelijke en mondelinge rapportering. Een kleine greep uit het aanbod aan mogelijke projecten: bouw een kraan die een last zo goed mogelijk horizontaal kan verplaatsen; probeer een wagentje voort te bewegen met een plasma-aandrijving; maak een waterfilter met dunne draden om kleine deeltjes tegen te houden; construeer een robot die ander robotten uit de ring kan duwen; maak je eigen biobrandstof uit afval van koffiefilters; ontwerp, bouw en test een kunstmatige hartklep.

Nieuw vanaf volgend academiejaar is het vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek” (in 2de semester van 1ste bachelor). Je maakt in de eerste zes weken kennis met de basisprincipes van deze disciplines en daarna pas je deze kennis concreet toe op het projectonderwerp van het vak “Modelleren, maken en meten” in de DOE-week. Deze week is volledig gewijd aan dit vak; m.a.w. Je hebt in die week geen activiteiten of verplichtingen voor andere vakken.

Ook in de daaropvolgende jaren zal je in groep projecten kunnen uitvoeren. In het vak “Ingenieursproject II”, in 2de bachelor, werk je aan een project dat past binnen de afstudeerrichting die je gekozen hebt. Je brengt er de belangrijkste ontwerp- en meetmethodes van jouw discipline in de praktijk. In het 3de bachelorjaar draai je voor het “Vakoverschrijdend project” een semester lang mee in een onderzoeksgroep van de faculteit. Je krijgt een reëel probleem voorgeschoteld waar je zelfstandig een werkbare oplossing voor moet vinden. In veel gevallen leidt dit tot je eerste artikel in een wetenschappelijk tijdschrift!

 

We starten het academiejaar met o.a. het vak Basiswiskunde. In dit vak frissen we je kennis uit het secundair onderwijs grondig op en verdiepen we ze en vullen we ze aan waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding. We voorzien een evaluatie na 3 weken.

Daarnaast zijn er ook tussentijdse testen. Hiermee stimuleren we de juiste studie-aanpak en studiehouding. Deze tussentijdse testen tellen mee voor 10% tot 25% van de totale punten van deze vakken. Ideaal om te testen of de basisprincipes voldoende begrepen zijn.

 

 • UGent en KU Leuven zijn 2 verschillende instellingen met elk een eigen visie en beleid.
 • Het aanbod van de opleidingen verschilt een beetje. UGent heeft een aantal opleidingen die uniek zijn in Vlaanderen, waaronder toegepaste natuurkunde.
 • Ook de opbouw van de opleidingen verschilt. Aan de KU Leuven kies je pas je afstudeerrichting in het 2de semester van de 2de bachelor, terwijl dit aan UGent gebeurt in het 1ste semester van de 2e bachelor.
 • Eigen aan de opleiding aan de UGent is Basiswiskunde en het systeem van de tussentijdse testen (zie vraag 'Hoe kan ik mezelf tijdens het jaar testen?').
 • UGent stimuleert ondernemerszin bij haar studenten: ze kunnen zowel in bachelor als in master ondernemersvakken kiezen. Alle eerstejaarsstudenten krijgen vanaf AJ 2020-2021 ook het nieuw vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek”. UGent heeft daarnaast een Expertisecentrum Durf Ondernemen (DO!), een expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan UGent.
 • Duurzaamheidsdenken wordt aan onze faculteit doorheen de ganse opleiding gestimuleerd, te beginnen met het vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek” in eerste bachelor.
 • De faculteit zet heel sterk in op internationalisering. Er zijn vele opties: Erasmus, samenwerking met internationale partners van de faculteit, stage in het buitenland (o.m. via IAESTE), veldwerk in het buitenland in het kader van een masterproef, summer schools en workshops (o.m. georganiseerd door BEST), …
 • Studentenkring VTK ondersteunt je op heel wat vlakken tijdens je studies. VTK staat in voor de cursusverkoop, de opvang en begeleiding van de eerstejaarstudenten tijdens de onthaaldag. Hogerejaarsstudenten geven je graag advies bij de verwerking van de leerstof. Daarnaast organiseert VTK jaarlijks een job- en stage-event. En natuurlijk zorgen zij ook voor de nodige ontspanning met culturele activiteiten, sport en feesten.
 • UGent heeft een eigen loopbaanplatform, UGent Career Center voor al haar studenten en alumni. Daarnaast organiseert de studentenkring VTK ook een eigen job- en stagebeurs.
 • De faculteit hecht veel belang aan het welbevinden van haar studenten. Daarom voorzien we heel wat ondersteuning. Onze studiebegeleiders bieden niet alleen vakinhoudelijke begeleiding aan zoals uitleg bij theorie en oefeningen, zowel individueel als in kleine groepjes, maar helpen je ook op weg met meer algemene studieondersteuning, zoals planning, organisatie en studiemethode. En voor vragen omtrent je studieloopbaan kan je altijd terecht bij de trajectbegeleiding. Voor je spreek- en schrijfopdrachten die je doorheen je studies krijgt, eerst in het Nederlands en nadien in het Engels, kan je, indien je daar nood aan hebt, terecht bij de dienst Taalbegeleiding en –advies.
 • De faculteit is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Samen met de UGent zijn we partner in het innovatiebeleid van de stad Gent. Onze onderzoekscentra bevinden zich grotendeels op het wetenschapspark Ardoyen, samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven. Je zal tijdens je studies dus vertoeven in een zeer innovatieve omgeving. Via onze alumnivereniging AIG kan je na je studies een uitgebreid netwerk met collega's uit de industrie en de academische wereld uitbouwen.
 • De stad Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een multiculturele en vooral multifunctionele stad. Alle belangrijke functies zijn aanwezig in onze stad: economie en industrie, haven, handel, politiek en administratie, toerisme, cultuur, sport en natuurlijk onderwijs. Je krijg dus volop kansen om een netwerk uit te bouwen tijdens je studies.

 

Wat is het verschil tussen industrieel ingenieur en burgerlijk ingenieur. En tussen een ingenieur en een master wetenschappen?

Burgerlijk ingenieur

De opleiding burgerlijk ingenieur legt de klemtoon op theoretische kennis en wetenschappelijk aspect van de dingen → een burgerlijk ingenieur vraagt zich af waarom iets werkt, en hoe hij systemen kan ontwerpen die problemen oplossen.

Heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je vooral geïnteresseerd in conceptuele en theoretische kennis en de wetenschappelijke aspecten van techniek (de vraag naar het waarom en van hoe je tot een nieuw ontwerp komt) en ben je bereid hard te werken → kies dan voor de opleiding burgerlijk ingenieur.

Profiel

 • Interesse in wiskunde, wetenschappen
 • Geboeid door technologie en innovatie
 • Op basis van wiskundige modellen nieuwe processen, producten en systemen ontwikkelen om een antwoord te bieden aan maatschappelijke behoeften
 • Graag op een abstract niveau redeneren
 • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
 • Goede wiskundige basis, 6u of meer wiskunde in het secundair onderwijs (ASO)

 

Industrieel ingenieur

De opleiding industrieel ingenieur legt de klemtoon op toepassingen → een industrieel ingenieur vraagt zich af hoe iets werkt en kijkt naar de praktische uitvoering van de ideeën.

Heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je bereid hard te werken, ben je sterk geïnteresseerd in toepassingen en kijk je vooral naar de uitvoering van ideeën → kies dan voor de opleiding industrieel ingenieur.

Profiel

 • Interesse voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie
 • Vooral geïnteresseerd in toepassingsgerichte kennis
 • Graag op een creatieve manier praktische problemen oplossen
 • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
 • Je hebt in het secundair onderwijs een sterke wiskundige en/of wetenschappelijke richting gevolgd

 

Master Wetenschappen

De master wetenschappen legt de klemtoon op de wetenschap zelf en kijkt minder naar hoe deze wetenschap kan gebruikt worden in een praktische context (dus minder toepassingen).

Ben je vooral geïnteresseerd in een bepaalde wetenschap en minder in de toepassingen → kies dan voor een master in de wetenschappen.

 

 

De masteropleiding natuurkunde in faculteit Wetenschappen concentreert zich vooral op de fundamentele principes van natuurkunde (‘de natuurkundige fenomenen’). In de opleiding ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde (burgerlijk ingenieur) zie je deze principes ook, maar de opleiding is ruimer en focust vooral op vragen zoals "Hoe kunnen we op basis van deze principes producten maken, die voor de maatschappij zeer nuttig zijn" en "Hoe worden deze principes in de industrie toegepast om innovaties te brengen".

De opleiding toegepaste natuurkunde is vooral gericht op het onderzoek naar toepassingen van de natuurkunde, zoals het ontwerp van nieuwe materialen, nieuwe types elektronische en optische componenten, complexe systemen, innovatieve medische technieken en nieuwe vormen van energieopwekking.

Het programma omvat enerzijds een flinke dosis natuurkundige opleidingsonderdelen (zoals kwantummechanica, vastestoffysica, elektromagnetisme, plasmafysica en subatomaire fysica) en anderzijds ingenieurscompetenties (zoals systeemontwerp en toepassingsgericht denken). De toepassingsgerichte component maakt het onderscheid tussen de master toegepaste natuurkunde en een master in de zuivere natuurkunde.

 

 

De masteropleiding informatica in de faculteit wetenschappen leert jou de basisprincipes aan, met veel aandacht voor datastructuren, algoritmen en formele talen.

De masteropleiding industriële wetenschappen: informatica concentreert zich op het aanleren van praktische ervaring met programmeertalen en software technologieën, algoritmen en datastructuren komen ook aan bod.  De academische bachelor van drie jaar wordt gevolgd door één masterjaar. Er wordt aandacht besteed aan hoe in de industrie informatica aangewend wordt om nieuwe producten en innovaties te brengen. Er zijn veel praktische labosessies met begeleiding gedurende de ganse opleiding. De opleiding start ook met algemene ingenieursvakken (1ste jaar en deel van 2de jaar) om daarna te gaan specialiseren.

Als student burgerlijk ingenieur computerwetenschappen krijg je eerst algemene ingenieursvakken met een ruim aandeel wiskunde in de eerste twee jaar, om een grondige basis te vormen. Vanaf het tweede jaar komen meer vakken computerwetenschappen aan bod, waarin eerst de basis gelegd wordt en vervolgens ook praktische oefeningen gemaakt worden onder begeleiding. De bacheloropleiding duurt 3 jaar en de masteropleiding 2 jaar. Nadruk in de master ligt op het aanleren van principes, die jou in staat stellen op een innovatieve manier oplossingen aan te reiken voor problemen die zich kunnen stellen.

 

Burgerlijk ingenieur Civil Engineering

Als burgerlijk ingenieur ben je dikwijls meer betrokken bij de studie van de stabiliteit, funderingen en technieken, en onderzoek naar nieuwe technieken voor bruggenbouw, glasconstructies, wegenbouw, etc.

Industrieel ingenieur bouwkunde

Eens afgestudeerd kom je vooral terecht in de uitvoering van bouwwerken, bij de realisatie van diverse bouwconstructies en stabiliteitsberekeningen. Je bent vaak verantwoordelijk voor de project- en werfleiding.

(Burgerlijk ingenieur-)architect

Als (burgerlijk ingenieur-)architect heb je meer te maken met de opmaak van het ontwerp en het concept van de constructie. Constructie is onderdeel van een globale aanpak van alle aspecten van het ontwerpprobleem.

 

 

Zie filmpje: De burgerlijk ingenieur aan het werk

Bachelorbrochure: rubriek “Aan het werk”, p. 51-52

Ingenieurs aan het werk: Reeks filmpjes waarin jonge ingenieurs vertellen over hun job, met beelden van de werkvloer.

De burgerlijk ingenieur in actie: website met getuigenissen van ingenieurs over hun studiekeuze en loopbaan.

Er is een permanent tekort aan ingenieurs. De vraag naar afgestudeerde ingenieurs is dan ook groot. De industrie apprecieert vooral het analytisch en kritisch denkvermogen van de ingenieur. Hierdoor ben je in veel sectoren en functies inzetbaar.

Tijdens de opleidingen kom je al in contact met bedrijven via bedrijfsbezoeken, al of niet verplichte stages, masterproeven in samenwerking met bedrijven. Daarnaast organiseert onze studentenvereniging VTK jaarlijks een job- en stagebeurs.

Waar kom ik terecht?

 • Bedrijfswereld
 • Publieke sector
 • Onderwijs
 • Studiebureaus
 • Dienstensector (banken, verzekeringen, …)
 • Gezondheidszorg

Functies

 • Management
 • Onderzoek
 • Ontwerp en ontwikkeling
 • Productie
 • Advies en controle
 • Opleiding

Vind ik gemakkelijk werk?

Aantal schoolverlaters % werkzoekenden na 1 jaar
Burgerlijk ingenieur 638 1%
Burgerlijk ingenieur-architect 138 1,4%
Industrieel ingenieur 1.416 1,8%
Bio-ingenieur 444 2,9 %
Alle masteropleidingen 14.926 3,3%
Alle opleidingen hoger onderwijs (HBO5, PBA, ABA en MA) 34.829 3,5%

VDAB schoolverlatersrapport editie 2019 – opvolgingsjaar 2018

 

 

Concrete cijfers geven is moeilijk. Sinds de invoering van de Ba-Ma structuur en de flexibilisering ervan werkt men in het hoger onderwijs met studiepunten. Er kan niet langer gesproken worden van ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ in (het eerste jaar van) het hoger onderwijs.

We kunnen je wel verwijzen naar de Onderwijskiezer van Vlaamse Gemeenschap (gebaseerd op het aantal generatiestudenten in de periode 2010-2011 tem 2015-2016).

Daar vind je het studierendement terug van de verschillende opleidingen in het hoger onderwijs → is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.

De participatiegraad geeft weer hoeveel % van de leerlingen t.o.v. van alle afgestudeerden uit een bepaalde studierichting in het SO zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs. Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.

Er wordt hier alleen rekening gehouden met jongeren die zich

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs inschrijven
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Studierendement van 1ste bachelor in ingenieurswetenschappen

Studierendement

 

 

Als je van opleiding verandert vóór 1 december, dan krijg je zowel je leerkrediet als je flexibel inschrijvingsgeld terug. Vanuit UGent adviseren we om te heroriënteren vóór 15 november. Je nieuwe faculteit zal beslissen of je al dan niet nog eerstesemestervakken van je nieuwe opleiding zult kunnen opnemen.

Bij de start van het tweede semester is het ook mogelijk om te heroriënteren vóór 1 maart. Hiervoor moet je contact op te nemen met de trajectbegeleider van de nieuwe opleiding om na te gaan voor welke vakken kan worden ingeschreven. Het flexibel inschrijvingsgeld van het tweede semester krijg je terug alsook het leerkrediet voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken.

 

Vakinhoudelijke ondersteuning voor de vakgebieden wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Je krijgt extra uitleg bij de leerstof (zowel theorie als oefeningen), richtlijnen over de examens, feedback bij de testen, ...

Algemene studiebegeleiding: studieplanning, studiemethode, zoeken naar oplossingen bij studieproblemen.

Studietrajectbegeleiding: advies en info over geïndividualiseerd traject, bijzonder statuut, heroriëntering, begeleiding studietraject en -vooruitgang.


Voor alle (niet-)periodegebonden evaluaties waarbij de student een rekenmachine mag gebruiken, is enkel het gebruik van het type TI-30XB MultiView of het type TI-30XS MultiView toegelaten (tenzij anders gemeld door de verantwoordelijke lesgever).

Meer info

 


Een laptop is verplicht en noodzakelijk vanaf het eerste bachelor jaar.

Lees meer over de minimumvereisten


Veel (toekomstige) studenten denken bij internationalisering standaard aan het Erasmus programma. Als faculteit zetten wij echter in op verschillende formats, en Erasmus is dus niet de enige (of belangrijkste) mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen. Er is "voor elk wat wils", zowel lange alsook kortere verblijven zijn mogelijk.

Mogelijkheden vanuit de faculteit (zowel voor industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur als burgerlijk ingenieur-architect).

 • Erasmus Belgica: uitwisseling voor studie in Franstalig België (1 of 2 semesters)
 • Erasmus: uitwisseling voor studie in de EU & Zwitserland (1 of 2 semesters)
 • Uitwisseling voor studie buiten Europa (1 of 2 semesters)
 • Stage, zowel binnen als buiten Europa, eventueel ondersteund via IAESTE (meer dan 80 landen wereldwijd), FEA is de pionier/trekker van IAESTE in België, van 6 weken tot 1 jaar, kan ook (deels) na afstuderen
 • Korte cursussen in Europa via BEST (typisch 1 week)
 • Ontwikkelingssamenwerking: veldwerk in “het zuiden” met een reisbeurs, van 1 maand tot 1 jaar
 • Europese/internationale masteropleiding: student verblijft telkens 1 semester in een partnerinstelling
 • Internationale studiereizen

Als ingenieur werk je meestal (of altijd) in een internationaal werkveld en zelfs al blijft je in België na het afstuderen, dan nog is het belangrijk en een voordeel om tijdens de studies een internationale ervaring op te doen.


De educatieve masteropleiding (EduMa - Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting engineering en technologie) wordt in de meeste faculteiten aangeboden naast de reguliere domeinspecifieke masteropleidingen. Je kunt na je bacheloropleiding kiezen voor de domeinspecifieke masteropleidingen of de educatieve masteropleiding. Wie voor de educatieve masteropleiding kiest, wordt leraar zonder extra studietijd. Voor de ingenieurswetenschappen (‐architectuur) en de industriële wetenschappen is een keuze voor de EduMa meteen na de bachelor niet evident. Als je dit traject volgt, behaal je immers de beroepstitel niet. De faculteit zet daarom in op het verkorte traject van 60 studiepunten, waarop je kan inschrijven na de reguliere masteropleiding (=zij‐instroom). Decretaal gezien is de UGent echter verplicht om je ook de mogelijkheid te bieden om de opleiding meteen na de bachelor te volgen, via de geïntegreerde masteropleiding.

Meer info over de verschillende afstudeerrichtingen in deze educatieve master.

Programma

 • Geïntegreerde educatieve masteropleiding (samen aangeboden door de FEA en de FPPW) De geïntegreerde masteropleiding is bedoeld voor studenten die de EduMa meteen na de bacheloropleiding volgen. Je volgt 120 studiepunten, bestaande uit 45 studiepunten leraarsvakken en 75 studiepunten domeinspecifieke vakken (waarvan 60 studiepunten vakken en 15 studiepunten masterproef). Doordat er in de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen geen ruimte is om al leraarsvakken op te nemen, volg je verplicht een voorbereidingsprogramma met 15 studiepunten leraarsvakken als je kiest voor de geïntegreerde masteropleiding.
 • Verkort traject educatieve masteropleiding (aangeboden door FPPW, gezamenlijk diploma door FEA en FPPW) Het verkorte traject is bedoeld voor studenten die de EduMa volgen na hun masteropleiding (= zij‐instromers). Je volgt enkel 60 studiepunten leraarsvakken. Die component leraar bestaat uit 45 studiepunten uit de geïntegreerde masteropleiding, en 15 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma.

Welke vakdidactieken je kan opnemen, is afhankelijk van de voorafgaande bacheloropleiding. Aan elke vakdidactiek is een lijst van bachelordiploma’s verbonden die toegelaten worden tot de vakdidactiek. De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde in alle Vlaamse universiteiten.

 

Zie filmpje: Waarom kiezen voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent? 

 • Onderwijs en onderzoek op hoog internationaal niveau
 • Faculteit prominent aanwezig in internationaal onderzoek
 • Faculteit zet sterk in op internationalisering in het onderwijs
 • Veelzijdige vorming, met heel veel keuzemogelijkheden.
 • De faculteit besteedt veel aandacht aan het duurzaamheidsaspect. Als ingenieurs ben je in dit maatschappelijk verhaal een heel belangrijke speler. Je geeft de toekomst mee vorm!
 • Faculteit stimuleert ondernemerschap bij haar studenten
 • Zeer intense en goed georganiseerde begeleiding
 • Zeer nauwe samenwerking tussen de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en industrieel ingenieur
 • Studentenvereniging VTK zorgt voor een warm en aangenaam onthaal van de studenten.
 • Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een bruisende studentenstad met veel cultuur, kunst, sport en ontspanningsmogelijkheden voor studenten.
 • Gent is ook het epicentrum voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het merendeel van onze onderzoekscentra bevindt zich op Campus Ardoyen. Samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven die in totaal 1500 personen tewerkstellen, vormen ze het Wetenschapspark Ardoyen.
 • Heel veel jobmogelijkheden na afstuderen!