Natraject ijkingstoets burgerlijk ingenieur

Feedback

We bieden de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek feedback over deze toets te krijgen. We raden je sterk aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken, vooral als het resultaat wat minder goed is dan je verwacht had. Maak een afspraak voor een persoonlijk feedbackgesprek door een e-mail te sturen naar mevrouw .

Zomercursus

Tijdens de zomer kan je deelnemen aan de zomercursus wiskunde om je kennis bij te schaven.

Onthaaldag

Met je deelname aan de ijkingstoets heb je je interesse voor de opleiding burgerlijk ingenieur laten blijken. Indien je definitief voor deze studierichting kiest, heten we je van harte welkom in onze faculteit, en nodigen je alvast uit op de onthaaldag voor de eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur.

Basiswiskunde

Om ervoor te zorgen dat alle studenten van een vergelijkbaar wiskundeniveau vertrekken, worden de meest relevante wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs nog eens grondig herhaald bij de start van het 1ste jaar.

We herhalen en oefenen vier wiskunde-onderdelen in met nadruk enerzijds op inzicht en creativiteit, en anderzijds op aandacht voor nauwkeurige en correcte formuleringen en voor gestructureerde redeneringen en oplossingsmethoden. Wie goed scoorde op de ijkingstoets, start dit vak alvast met een vlotte start.

Studieondersteuning

De opleiding burgerlijk ingenieur zorgt voor verdere wiskundige vorming. Wanneer je hierbij nood hebt aan bijkomende begeleiding kan je beroep doen op de studiebegeleiders van het monitoraat, en dit zowel op individuele basis als in groep. Informatie hierover vind je op de website van het monitoraat.