Zomercursus wiskunde

De bacheloropleiding besteedt zeer veel aandacht aan de overgang van het secundair naar het universitair onderwijs, in het bijzonder voor wiskunde.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur wordt gedurende de eerste drie lesweken het vak Wiskundige Basistechniek georganiseerd, waarin de studenten hun wiskundekennis uit het secundair onderwijs opfrissen en verder inoefenen, teneinde optimaal voorbereid te zijn op het vervolg van de opleiding.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur-architect vervult het vak Calculus in het eerste semester een soortgelijke rol, zij het dat in dat vak ook nieuwe kennis wordt aangebracht.

Toekomstige studenten die voorafgaand aan een van deze twee vakken reeds hun wiskundekennis willen verdiepen of aanvullen, en hun wiskundevaardigheden verder willen inoefenen en aanscherpen, zijn van harte welkom op de zomercursus.

Praktisch

Wanneer?

De zomercursus vindt plaats van maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 6 september 2019; alle dagen van 9u00 tot 12u15 en van 13u30 tot 16u45.

Waar?

Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent, auditorium A.

Inschrijven?

Inschrijven is mogelijk vanaf 1/6/2019 tot ten laatste 30/8/19 via deze link.

Kostprijs?

De zomercursus is volledig gratis; ook een elektronische versie van het gebruikte leermateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld. Wie graag een hardcopy van de syllabus wenst, kan deze tegen kostprijs verkrijgen (ca €5).

Doelpubliek

De zomercursus is in de eerste plaats bedoeld voor toekomstige studenten burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect die een tegenvallend resultaat behaalden op de ijkingstoets van juli, en zich beter willen voorbereiden op de start van de studies. Maar andere studenten die overwegen één van deze opleidingen aan te vatten, zijn uiteraard ook welkom.

Inhoud

Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • veeltermen, ontbinden in factoren, merkwaardige producten;
  • complexe getallen;
  • matrices en lineaire stelsels;
  • telproblemen;
  • goniometrie;
  • vlakke meetkunde en vectoren;
  • ruimtemeetkunde;
  • functieonderzoek en limieten;
  • integratietechnieken.

Meer info

Bart Dhoedt