Master dissertations 1992-1993

DE SCHRIJVER P.
Partiële prefabricage van betonliggers.

DE KEUKELAERE G.
Studie van de vezelverdeling en de invloed ervan op de mechanische eigenschappen van staalvezelbeton.

DE CAUWER J., VAN OVERMEIRE E.
Toepassing van beton met hoge sterkte voor geprefabriceerde voorgespannen betonliggers.

GOETHALS L.
Kwantitatieve evaluatie van de invloed van uitvoeringsfouten op de bezwijkkans van betonconstructies.

LAUREYS C.
Optimalisatie van de samenstelling van licht beton met halfopen structuur.

PEIRSMAN D., PROOST M.
Invloed van staalvezels op het gedrag van gewapend beton onder explosiebelasting.

ROMAN K.
Gebruik realkalisatie bij de renovatie van bouwwerken in gewapend beton.

SEYNAEVE J.
Invloed van de relatieve vochtigheid op de evolutie van de druksterkte van beton.

VAN ALBOOM W.

Studie van kokervormige betondoorsneden onderworpen aan een combinatie van wringing, buiging en dwarskracht.