Master dissertations 2002-2003

JANSSEUNE K.
Ontwerp van een T-ligger met uitwendig nagespannen AFRP wapening.

MEERT K.
Toepassing van zelfverdichtend beton in voorgespannen betonelementen.

VAN DE MIEROOP B.
Carbonatatie bij zelfverdichtend beton.

MAES T.

Bepaling van de optimale positie van langsverstijvers ter hoogte van lokale steunpunten van cilinderschalen.

VUYLSTEKE M.
Betontechnologische studie van opvatting en uitvoering van een ongewapende massieve kaaimuur.

GOOSSENS W.

Reiniging van met graffiti vervuilde betonoppervlakken.

TUTELAERS E.
Preventief behandelen van betonoppervlakken tegen graffiti.

BAERT G.
Milieuvriendelijk beton met hoog vliegasgehalte.

STAES L.
Biomechanische studie van het contact tussen een rundveehoef en de stalvloer.