Master dissertations 2004-2005

ROOSELEER J.
Reologische studie van zelfverdichtend beton met het oog op het onder druk verpompen.

DEWAELE M.

Geluidsproductie op Europese snelwegen: een vergelijkend onderzoek.

MUZZU E.S., PIRAS F.
Flexural strengthening of reinforced concrete structures by means of fibre reinforced polymers.

GRUYAERT E.
Procedure voor de bepaling van de structurele stabiliteit van sleufsilo's.

ANNEREL E.
Structuur en uitzicht van zelfverdichtend beton.

DEGRAUWE F.
Eigenschappen van cementgebonden materialen bij toevoeging van vlascomponenten.

VYNCKE T.
Betonnen equivalent van een stalen ramkraakpaal.

VERMAUT B.
Spatgedrag van hoogperformant beton: een studie van de microstructuur.

HERMANNS F.
Relatie tussen de poriënstructuur en transportmechanismen in cementgebonden materialen.

BOON S.

Structuur en uitzicht van zelfverdichtend beton.

VAN DEN DRIESSCHE K.
Chloridepenetratie in gescheurd beton.

TANGHE M., POLLET T.
Studie van de mechanische karakteristieken en duurzaamheidseigenschappen van hoog volume vliegas beton en experimenteel onderzoek op MBE-mengelingen.

BUYSSE R.
Hydratatie van beton met hoog volume vliegas

ROBEYST N., MEULEMAN R.
Restauratie van betonoppervlakken: vergelijken van nieuwe biologische en traditionele reinigingsmethodes

VERHAEGEN B.
Invloed van de karakteristieken van betonvloeren en vloerbedekkingen op het uitglijden van rundvee.

COX K.
Restauratie van betonoppervlakken: karakterisatie van traditionele en biominerale beschermingsmethodes.